Nová forma Kurýru

31. 5. 2019

Karla Egidová, zastupitel (ODS)

 

Jsou věci, které vedení města dělá, líbí se mi a dokážu je i pochválit. Třeba zavedení Senior taxi, umožnění seniorům studovat univerzitu třetího věku přímo v Říčanech, osazení náměstí malými stolky a židlemi je skvělé. Jsou ale věci, které mě přímo nadzvednou ze židle. V květnovém čísle se pod názorem opozičního zastupitele objevil názor zastupitele koaličního, který přímo odpovídá na jeho článek. Začíná vlastně slovy: „Milý kolego zastupiteli“, nebo „Po přečtení příspěvku pana zastupitele“.  Jak je možné, že se jim dostanou naše články ještě před vydáním čísla?

Tak jak jsme prezentovali v článku, vnímáme pozici koordinátora osadních výborů jako někoho, kdo bude s osadními výbory spolupracovat na pracích a akcích, které se vzájemně prolínají, nebo jim pomůže s administrativou. Ale ono je to jinak. Osadní výbor má problém třeba s rozbitým plynovým kotlem v budově. Místo aby to nahlásil přímo, tak volá paní koordinátorku, která to nahlásí konkrétnímu zaměstnanci úřadu. Ten potřebuje podrobnější informace, tak opět kontaktuje koordinátorku. Ta obratem kontaktuje předsedu osadního výboru, který ji informace dodá a ona je opět předá zaměstnanci úřadu. Každý si dovede spočítat, kolik operací proběhlo zbytečně a co se ztratí času.

Druhý článek pojednává o autobusech a dopravní komisi. Jezdím občas autobusem č. 2. Ještě jsem prakticky nezažila, aby byl autobus plný, spíš ho mám jako soukromé taxi jen pro sebe. Možná ale jezdím ve špatný čas. K dopravní komisi mám co dodat. V době, kdy jsem byla místostarostkou, tak jsem se pravidelně zúčastňovala jednání dopravní komise. Jednání komise se pravidelně zúčastňoval i vedoucí OTS, který měl tuto agendu města na starosti. Zápisy z té doby dosvědčují, že se převážně řešily zásadní problémy dopravy a vedení města k závěrům komise při řešení dopravní situace přihlíželo. Pokud teď vedení města preferuje jiný model, tak by mělo podstatně častěji a podrobněji informovat své občany, aby byli také v obraze.

Omlouvám se čtenářům, že čtou opět z velké části negativní článek. Chtěla jsem psát něco pozitivního, protože optimismus je mi vlastní, ale nový model odpovědí v Kurýru mě opravdu nadzvedl ze židle. Tak snad příště bude těch dobrých zpráv ke chválení víc.

Karla Egidová, zastupitel (ODS)

 

Z důvodu zachování vyváženosti a objektivity dává redakční rada Kurýru v případě kritiky ze strany zastupitelů či občanů prostor napadené straně se obhájit. Je to standardní novinářský postup. Také nynější článek K. Egidové byl poskytnut k vyjádření zástupcům Klidného města k reakci. Klidné město tuto možnost ale nevyužilo, sdělilo jen: „Není potřeba neustále opakovat a připomínat, že v demokratických sdělovacích prostředcích platí základní etické normy, jako je názorová vyváženost
a právo na reakci.“

Kateřina Lauerová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena