O hledání a nalézání radosti

1. 5. 2023

Přestože naše myšlenky bývají mnohdy neutrální, skrývá se v nich občas mírně negativní náboj. Jak se dostat k příjemným myšlenkám? Zkouším se plně soustředit na věci, které přinášejí radost a případně je zaznamenat. Vždyť i Jan Werich říkal, že přirozeností člověka je hledání radosti.

Někde jsem se dočetl, že zaměříme-li plnou pozornost na „tady a teď“ a na své smysly, mozek se uklidní, dovolí nám naplno prožít pozitivní chvíle a uloží si je do dlouhodobé paměti. Dovolte, abych se o některé takové radosti spolu s vámi podělil.

Naši školu dlouhodobě profilujeme k výuce anglického jazyka. Stále více dětí se ke konci svého studia hlásí k vykonání mezinárodní Cambridge zkoušky. A v letošním školním roce jich je šestnáct. Zkouška sama je vlastně na úrovni maturity.

V okresním kole olympiády v anglickém jazyce se na prvním místě umístil žák naší školy Lukáš Svatoš (velká gratulace!).

Předpokladem porozumění cizím jazykům je kvalitní ovládání toho mateřského. I tady máme pěkný úspěch. Mirek Tomeš se v olympiádě z českého jazyka umístil na třetím místě (gratulujeme!).

Další oblastí profilace naší školy jsou přírodovědné předměty, k tomu nás mj. předurčila i poloha naší školy u lesa. Přestože se v této oblasti profilujeme krátce, již zaznamenáváme také velmi pozitivní výsledky. Matěj Hakl se v geologické olympiádě probojoval až do krajského kola, kde získal skvělé osmé místo (gratulujeme!).

Že nám ani další výukové oblasti nejsou lhostejné, můžeme doložit např. skvělým úspěchem Denise Lubiny, který se dostal až do celostátního kola matematické soutěže Pangea. Zde se svým výkonem dostal do první stovky žáků z celé republiky (gratulujeme!).

Ještě alespoň dvě radosti z poslední doby…

Zpět k přírodovědným předmětům. Jsme jedinou základní školou, která se účastní studentské raketové soutěže Czech Rocket Challenge 2023. V rámci této výzvy žáci navrhují, testují, složí, a nakonec odpálí svoji raketu. Přičemž se nebude hodnotit pouze dosažená výška, ale i komplexnost rakety (její stabilita a schopnost vynést náklad).

Velké množství pozitivní energie dlouhodobě věnujeme oblasti primární prevence rizikového chování. Věnujeme se nejen prevenci nežádoucích jevů, ale také zdravotnické prevenci. Zveme do školy na tato témata řadu odborníků, pravidelně žádáme o granty v této oblasti. Pro následující školní rok jsme získali díky aktivitě našeho Školního poradenského zařízení 80 000 Kč.

Vám všem přeji, abyste potkávali na své cestě životem lidi, kteří jsou obdařeni láskou ke druhým, respektem i smysluplnou prací a přinášejí radost svému okolí.

Mgr. Dalibor Dudek, ředitel školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena