Občanská poradna Říčany

27. 10. 2023

Občanská poradna nabízí zájemcům ve složité životní situaci poradenství sociální a právní (včetně poradenství k energiím), dluhové poradenství a poradenství pro oběti domácího násilí a trestných činů. Zájemci se mohou na poradnu obracet osobně vždy v pondělí a ve středu v čase 9.00–12.00, 13.00–17.00, dále v úterý i ve čtvrtek po předchozím objednání.

Adresa: Masarykovo nám. 6/17, Říčany (1. patro).

Kontakty pro objednání: telefonní čísla: 312 315 284, 721 516 274, e-mail: poradnaricany@cestaintegrace.cz.

Poradenství může být pro klienty zdarma díky finančnímu přispění Středočeského kraje, Ministerstva spravedlnosti ČR a Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci spolupráce s MAS Říčansko.

Poděkování Koloběhu Říčany

Děkujeme za Občanskou poradnu Cesty integrace Koloběhu Říčany za letošní podporu našich klientů ve složité životní situaci formou potravinových poukázek a další cílené podpory.

Primární prevence ve školách

Cesta integrace se řadu let věnuje také všeobecné primární prevenci ve školách, která se zaměřuje zejména na vztahy mezi žáky, spolupráci, prevenci šikany a dále pak preventivní témata, jako jsou návykové látky, kybersvět, rizikové sexuální chování, předsudky. Ročně spolupracujeme až s 20 školami z Říčanska i jiných koutů Středočeského kraje v opakovaných programech. Centrum primárních programů funguje díky finančnímu přispění dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i Středočeského kraje.

 

Kolektiv Cesta integrace, o. p. s.

Přílohy:

Program klubu listopad 2023_edit.pdf (2683 kB)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena