Občanská poradna Říčany, téma domácí násilí

27. 11. 2023

Od počátku devadesátých let se u nás hovoří o domácím násilí. Do té doby jako by neexistovalo, a to jak ve společnosti, tak v právu. Zbití manželky se občas řešilo jako přestupek proti občanskému soužití nebo trestný čin ublížení na zdraví. Přitom domácí násilí je rizikové chování mezi lidmi blízkými a spojenými společným rodinným životem a domovem, zpravidla mezi intimními partnery, kdy jeden z nich uplatňuje ničím neodůvodněnou nadvládu, moc a kontrolu nad tím druhým, nebo dalším v jeho okolí, dítětem, příbuzným, seniorem. Základním rysem domácího násilí to, že k němu dochází ve skrytu domácností, v soukromí, skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Děje se opakovaně, intenzita násilných incidentů narůstá, vede až ke ztrátě schopnosti včas toto jednání rozpoznat, reagovat na ně. Pak je pro samotné ohrožené osoby těžké zastavit násilí a efektivně řešit a „léčit“ dříve dobré vztahy a narušené násilnou osobou.

Občanská poradna se v jednom ze svých projektů na téma domácího násilí zaměřuje. Bohužel není výjimkou dlouhodobé a velmi těžké násilí na partnerkách, lidech blízkých. Setkáváme se s psychickým, fyzickým i komerčním násilím. Klient často do poradny přichází s jiným tématem (dluhy, bydlení, dávky, …) a téma domácího násilí se odkrývá postupně, protože bolí, člověk se může stydět, omlouvat agresora apod. V týmu zkušených poradců máme profesionála pro pomoc obětem trestných činů a domácího násilí, právničku a sociální pracovnice.

Občanská poradna je pro klienty z Říčan a okolí k dispozici v pondělí a středu od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Konzultační hodiny v úterý a čtvrtek jsou vyhrazeny pouze pro objednané klienty, a to od 9 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Najdete nás na Masarykově náměstí 6/17 v Říčanech. Více informací najdete na adrese www.cestaintegrace.cz. Kontakt pro objednání: telefonní čísla 312 315 284, 721 516 274, e-mail poradnaricany@cestaintegrace.cz.

Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a trestnými činy je akreditováno Ministerstvem spravedlnosti ČR. Občanská poradna je finančně podpořena Ministerstvem spravedlnosti, Středočeským krajem a Městem Říčany.

 

Vlastimil Zima, poradce Občanské poradny Říčany – Cesta integrace

Přílohy:

Program klubu prosinec 2023.pdf (1939 kB)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena