Občanské sdružení Cesta integrace

21. 3. 2013

Dopravní výchova opět začíná

Dopravní výchova opět začíná

A máme tu jaro! Ledy roztály, sluníčko nabírá na síle a netrpěliví školáci koukají z okna, kde se co mihne. Jen aby byl konec vyučování a mohli jít ven!  Doufám, že některé školáky – aspoň ty ze 4. tříd potěšíme tím, že jim zpestříme školní den na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Začíná další část dopravní výchovy. Od dubna do června navštíví každá třída tuto výuku hned dvakrát. První úvodní část výuky proběhla na podzim, kdy se žáci naučili základní dopravní značky, správný pohyb na silnici z pozice cyklisty a samozřejmě si vše i prakticky procvičili na kole na dopravním hřišti. Na jaře nás čeká nejenom velké opakování, ale i prohlubování znalostí, aby se děti na silnici chovaly bezpečně a eliminovaly se úrazy na silnici. Velkým tématem jsou křižovatky, projdeme si i základy první pomoci a ošetřování drobných zranění. V poslední části si žáci napíší test dopravních znalostí a na body budou jezdit na dopravním hřišti. Na základě výsledků mohou pak obdržet průkaz cyklisty od BESIP – Ministerstva dopravy. Výuka je zaměřena především prakticky. Realizátorem akce je o. s. Cesta integrace. Metodická a finanční podpora je ze strany BESIP – Ministerstva dopravy. Finančně přispívá i Město Říčany. Podzimní části se zúčastnilo rekordně 16 škol z Říčan a okolí, celkem 26 tříd, 457 žáků.

Druhý typ dopravní výchovy je věnován nejmenším – dětem v mateřských školkách. I pro ně dle kapacitních možností bude připravena dopravní výchova, kde hlavním tématem je chodec a jeho chování na silnici, chodníku, přechodu.

Těšíme se na všechny 4. třídy, mateřské školky a jejich učitele. Na shledanou na dopravním hřišti.

Za lektorský tým Markéta Hubínková

 

Akce v Klubu Cesta v dubnu 2013:

8. 4. – Filmový klub, start v 17.00

15. 4. – Šachový turnaj, start 16.00

30. 4. – Šipkový turnaj, start 16.00

Akce probíhají v prostorách Klubu Cesta, Na Obci 2049 (vedle potravin u Václava).

Další info na facebooku a www.cestaintegrace.cz/klub_cesta.

Na akce přispívá i město Říčany.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena