Škodlivé světlo

5. 3. 2023

Před rokem postavilo město veřejné osvětlení v ulicích Nad Bahnivkou, Dolní a Jarní.

Bílé světlo svojí modrou a zelenou složkou ruší noční prostředí a ničí zdraví lidem a všemu živému v okolí. Svítidla svítí do stran, takže všem na ulici do očí a lidem nechráněným vegetací do oken a na okolní pozemky. Byl použit nefunkční způsob tlumení svítidel v průběhu noci. Obrovské fotovoltaické panely devastují estetiku ulice. VO tak porušuje všechny principy ohleduplného svícení, jak je známe desítky let a jak je definují doporučení Ministerstva životního prostředí. Na to Město upozorňuji od r. 2018. Přitom mi autoři technické normy potvrdili, že nic nebránilo použití oranžového světla. Dodržení doporučení MŽP by také umožnilo použít menší fotovoltaické panely.

Ačkoliv na ulici máme nemovitost, o projektu jsme se náhodou dozvěděli až v r. 2018, rok po spuštění přípravy projektu. Velká část obyvatel o projektu nebyla vůbec informovaná, ačkoli se jich to přímo týkalo. Město později obdrželo řadu připomínek k projektu a zorganizovalo veřejné jednání začátkem r. 2019. Závěry jednání ale byly mlhavé bez jakéhokoliv závazku. Po letech nekomunikace město postavilo VO téměř v podobě z r. 2019.

Od prosince 2021 žádám o úpravu VO v souladu s doporučeními MŽP. Po zdlouhavých jednáních rada Města podpořila alespoň instalaci stínidel a pohybových čidel na pěti svítidlech. Po pěti měsících byla čidla zprovozněna - bohužel způsobem, který neřeší podstatu problému. Instalaci stínidel se odbor správy majetku vyhýbá s odkazem na jakási pravidla, jejichž původ mi i přes opakované žádosti zůstává utajen. Při tom nás zástupce města o možnosti jejich dodatečné instalace ujistil již na jednání v r. 2019. Namísto skutečného řešení město provádí jen kosmetické úpravy.

Kdy se konečně stavitelé VO přestanou schovávat za zastaralá a nezávazná doporučení technické normy a začnou reflektovat vědecké poznatky posledních 50 let? Jde o životní prostředí nás všech. Více od MŽP: shorturl.at/stBDX

David Rajmon

Odpověď

Vážený pane Rajmone,

dovolím si krátce reagovat na jednotlivé body:

Všechna zařízení, která v rámci rozšiřování VO město buduje splňují veškeré platné normy. 

Konkrétně v ulici Nad Bahnivkou vybudovalo město solární VO na žádost většiny obyvatel dotčené části ulice s posvěcením osadního výboru Pacov. Dle mého názoru byla v tomto případě komunikace města směrem k občanům, tedy i k vám příkladná. Nejen já jsem se jak s Vámi, tak i mnohými obyvateli Vaší ulice několikrát osobně setkal. Komunikujeme hojně i elektronicky. Na vaše žádosti město vždy reagovalo, projekt několikrát upravilo s cílem dosáhnout společného konsensu, jak ostatně sám zmiňujete. Ukazuje se bohužel, že Vaše požadavky nejsou plně akceptovatelné, jejich splnění by bránilo účelu VO, to znamená svítit tak, aby bylo v daném místě vidět, byla zachována bezpečnost chodců i ostatních účastníků provozu.

Daná část VO ve Vaší ulici bude v dohledné době finálně nastavena dle platných norem. Dvě nejbližší lampy u Vaší nemovitosti budou nadstandardně osazeny stínidly tak, aby vás svit VO neobtěžoval. 

Závěrem mi dovolte konstatovat, že VO v naší ulici, které jsme si se sousedy postavili za vlastní finanční prostředky je staršího data. Světelný smog je zde na úplně jiné úrovni, než je to v případě moderního osvětlení, které máte v ulici vy. Nežádoucí intenzitu světla z VO v domě nám vyřešila instalace zatemňovacích rolet.

Petr Auředník
radní Klidné Město

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena