Odvodnění ulice Zahradní

28. 2. 2021

Názor M. Kotrba, reakce D. Michalička, starosta města

 

V únorovém Kurýru jsem měl dotaz, proč stále není v řešení odvodnění ulice Zahradní. Dešťová voda v současné situaci stéká do ulice Ke Koupališti, následně do kanalizace a ČOV a přitom se vydávají prostředky na úpravu konce ulice Táborská, kde je pouze stezka pro cyklisty a chodce. Zde dešťová voda odtéká přes pozemek 1650/1 a 1405 do krajiny.

Vyjádření k této záležitosti je pro mě dost zvláštní a proto mě vede k informaci pro občany našeho města  - hlavně v návaznosti na výzvu radnice, abychom se jako občané zapojili k strategickému plánu města.

K ulici Zahradní  -  dopisuji si již od roku 2016.

16. 8. 2017 mi Monika Burešová napsala: „Po vyřešení uličního prostoru i s Policií ČR bude projekt předán na stavební úřad v Říčanech.“ Následně mi starosta města napsal, že projekt bude přepracován a ulice Zahradní řešena spolu s ulicí Sokolovskou.

V roce 2018 a 19 pak dopisování bylo vyřešeno článkem v Kurýru od pana Evžena Heyrovského, kde se psalo o novém projektu a zařazení stavby po odsouhlasení radou a zastupiteli do investic roku 2020.

V lednu 2020 jsem se dotazoval, proč tato investice není v plánu města a od paní Burešové jsem dostal vyjádření, že se vyskytl problém s přeložením kabelů a tedy byla investice odložena.

V letošním roce zase zasáhla HZS - viz článek v únorovém Kurýru.

K ulicím Táborská - Dukelská jen výpis z Rady města Říčany ze dne 12. 11. 2020: „Radní souhlasili, že zhotovitelem propojení komunikace Dukelská - Táborská bude HES stavební s.r.o. za cenu 5 696 477,03Kč vč. DPH.“

Zde je zřejmě v pořádku i vyjádření HZS a jen detail je, že 28 m ulice Táborská od Dukelské je města Říčany a následně 72 m soukromý pozemek - městu asi investice na soukromých pozemcích vyhovuje.

M. Kotrba

 

Vážený pane Kotrbo,

rád bych ukončil vzájemné dopisování o poměrně neznámé uličce Zahradní touto formou. Kdykoliv Vás přijmu, případně s Vámi věci budou řešit kolegové z investic. Musím uvést na pravou míru Vaše poznámky o údajném investování města do cizího majetku. Mohu Vás ubezpečit, že nejen v ulici Dukelská (včetně propojky do  Táborské) město bude stavět pouze na vlastních pozemcích. Dešťovou vodu budeme svádět opravdu do pozemků zeleně (též v majetku města) a zde budeme v souladu s všeobecným trendem vodu zasakovat, resp. odpařovat. O významu ulice Dukelské ve srovnání s ulicí Zahradní ať si každý udělá obrázek.

Váš rodinný dům pod ulicí Zahradní (nedaleko Jurečku) byl postaven jako novostavba cca v roce 2015. Od té doby se stav okolních ulic nezhoršil. Naopak, přibližně od té doby město poměrně aktivně řeší rekonstrukci ulic Sokolovská a Zahradní. Nemyslím si, že ulička Zahradní je největší prioritou města. Přesto je projekt téměř připraven, s opravou povrchu a odvodněním se počítá. Pokud máte možnost nám pomoci s inženýrskou činností pro získání všech povolení, nebo pokud umíte najít cca 10-15 mil Kč na financování akce, rád využiji Vaše služby.

David Michalička, starosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena