Ohlédnutí i pohled do budoucna

29. 12. 2023

Je za námi další rok. Myšleno kalendářní, protože včelařský se počítá jinak – viz kniha Včelařův rok. Stejně jako téměř každý, i my včelaři se ohlížíme a rekapitulujeme, plánujeme. Přes spousty práce kolem včel každého jednotlivého včelaře jsme se po celý minulý rok snažili jako celek dostát svému poslání jako Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Říčany i jako spolek fungovat nejen jako členové vůči sobě navzájem, ale i jako osvěta pro veřejnost. A to nejen šířením povědomí o včele medonosné coby významném opylovači, ale i všeobecně o chovu včel s důrazem na komplexní přístup ke krajinotvorbě.

Vezmeme-li v potaz, že říčanská včelařská organizace, založená v roce 1908, k dnešnímu dni sdružuje 135 včelařů z celkem 30 obcí kolem Říčan a dohromady vlastní 1051 včelstev, je zmínka o krajinotvorbě jistě na místě. Vždyť co je nejen pro včelu medonosnou, ale i pro další opylovače – čmeláky, včely samotářky, motýl – nejdůležitější? Pastva a pestrost okolní přírody dostačující jim po celý jejich aktivní rok. Tuto zodpovědnost má člověk. Je to na každém z nás, jak k tomuto problému přistoupí. Každý se může nějakým způsobem na krajinotvorbě podílet a tím přispívat k udržitelnosti života. Je důležité sázet rostliny, keře a stromy s rozmyslem a stejně tak s rozmyslem je mýtit či hubit. To je cílem naší osvěty.

Jedna z posledních aktivit říčanských včelařů ke konci roku bylo opět sázení stromů. Akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře města Říčany. V neděli 26. listopadu se sešlo několik „statečných“ včelařů (vzhledem k nastoupivšímu zimnímu počasí, které je neodradilo), a i přesto, že zem byla již pod sněhovou pokrývkou, zasadili šest vzrostlých stromů – javorů a jeřábů moravských – v oblasti mezi Kuřímí a Kuříčkem a v Lomku u trati. Samozřejmě že zasazením to nekončí. O stromy je nutné se i nadále starat. Proto byl s rozmyslem a na radu odborníka zvolen i tento počet a druh stromů.

Tradičně jsme se během roku zúčastnili i Příběhu potravin v Netlukách, akce pro veřejnost, pořádané Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi, na které jsou včelaři oblíbenou atrakcí. Pro tentokrát byla rozšířena ukázka typu úlů o úl zvaný medná kráva, který se vedle místních živých krav vtipně vyjímal. "Včelařská pohotovost“ – návštěvy škol a školek s živými včelami, vzdělávací přednášky –, to už byl běžný rok včelařů.

Co nového si tedy naplánovat do nového roku? Samozřejmě důslednou a rozumnou péči o včelstva v rámci boje proti případným škůdcům a nemocem včel s nutností udržitelnosti pro další generace. Ale to je hlavně mezi námi včelaři.

A co pro veřejnost? Rozšíření osvěty pro více lidí jinou, interaktivní formou. Co třeba vytvoření včelí stezky v oblasti Říčan?

Zdravý nový rok 2024 všem přejí

Vaši říčanští včelaři
(www.vcelyricany.cz)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena