Okrašlovací spolek Říčany

29. 5. 2022

Co žije u Srnčího paloučku

Rybníček za tratí blízko Srnčího paloučku je každé jaro oblíbeným místem pro žáby i pro děti, které sem chodí pozorovat nejprve žabí vajíčka a pak hejna pulců. Nejběžnějším druhem žab, který se tu vyskytuje, je skokan hnědý. Klade vajíčka ve shlucích na vodní rostliny. Voda do tohoto rybníčku sice přitéká přes les, ale pramení na polích nad Tehovem. Proto je plná živin pocházejících z hnojiv a rybníček je tak už letos v květnu porostlý řasami a sinicemi. Po přívalových deštích v roce 2013 se zcela zazemnil bahnem odneseným z polí. Od jeho vybagrování v roce 2020 s nadějí očekáváme, zda si nově vymodelovanou vodní nádrž oblíbí nejen skokani, ale také čolek horský. Ten se tu v minulosti vyskytoval, lze se s ním setkat v malých tůních nebo zahradních jezírkách v okolí. Pulce skokanů je zatím možné v malých počtech pozorovat pouze v postranních tůňkách, které byly na potoce nově vybagrovány.

Rozmanitý život

Rybníček v minulosti sloužil k zalévání blízkých stromkových školek, které byly založeny bratry Thomayerovým. Dnes je útočištěm různých vodních živočichů, jako jsou plovatky nebo znakoplavky a bruslařky. K vodě sem létá pro potravu také např. konipas horský. V rybníčku loví také užovka obojková. Slepýši a ještěrky mohou využít úkryty, které jim na Srnčím paloučku připravují dobrovolníci z Okrašlovacího spolku.

Dokud bude pokračovat současné hospodaření na polích nad Tehovem, tak se zlepšení kvality vody nejspíš nedočkáme. Můžeme si tak jen nechat vyprávět od místních pamětníků a představovat si lepší budoucnost: „Tady dole je taková louka (…). Tam se říká Srnčí palouček. A za tím paloučkem býval pěkný kus potoka a na tom potoce obrovský množství raků. Co my jsme se nachytali raků! To byli raci potoční, ale jaký mackové. Pak tam je ten rybníček u Thomayerky, ale to je nový, to tam udělali kvůli zalévání, na ty raky to ale nemělo vliv. Raci zmizeli současně s obrovským množstvím průmyslových hnojiv používaných v zemědělství.“ (Vladimír Broukal * 1946) Další vzpomínky na místa i tipy na to, co s dětmi v Říčanech a okolí dělat venku dnes, najdete v publikaci, kterou pro vás připravujeme v Muzeu Říčany.

Kateřina Čiháková ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena