Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s.

29. 12. 2022

 

Křídlatka v Říčanech v roce 2022

Křídlatka se v Říčanech již nevyskytuje v souvislých plochách. V roce 2022 byly všechny lokality monitorovány a bylo zjištěno 1 822 jednotlivých rostlin, Převážně se jednalo o lokality podél cyklostezky mezi Mlýnským rybníkem a ČOV. Všechny zjištěné rostliny byly zlikvidovány. Okrašlovací spolek důsledně monitoruje všechny evidované lokality. Tím je dán předpoklad, že v příštím roce bude křídlatky již podstatně méně. V roce 2022 nebyly již také objeveny žádné nové plochy křídlatky Není ale vyloučené, že se neobjeví další plochy, na které se dosud nepřišlo. Prosíme všechny, kteří by věděli o takových místech, aby kontaktovali Okrašlovací spolek.

Okrašlovací spolek se věnuje likvidaci křídlatky od r. 2007, to je tedy již 15 let. Samozřejmě by to nebylo možné bez podpory Města Říčany včetně finanční podpory. V roce 2022 činila dotace na péči o veřejnou zeleň (včetně likvidace křídlatky) 43 000,- Kč. S monitorováním křídlatky počítá Okrašlovací spolek v Říčanech i nadále po dobu minimálně pěti let. Nabízíme také pomoc všem, kteří mají křídlatku na svém pozemku. 

Jiří Pánek, Martin Plzák

Okrašlovací spolek v Říčanech

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena