Olivova dětská léčebna - další názory z druhého úhlu pohledu

18. 11. 2013

Svoje připomínky a reakce na již uveřejněné poslalo vedení Olivovy dětské léčebny a Olivovy nadace

Vážení a milí čtenáři - příznivci říčanské Olivovny,

v poslední době se objevují stalé více rozporuplné zprávy a aktivity týkající se Olivovy dětské léčebny (ODL), proto jsme se rozhodli reagovat na ně a uvést vše na pravou míru. Pokud se ptáte, kdo – tak pod tímto článkem je podepsáno celé současné vedení ODL, tzn. ředitelka Darina Rössl, zástupkyně ředitelky Naděžda Kverková a celá „staronová“ správní rada (SR) ve složení Tomáš First, Viola Břeňová, Martina Malotová, Ivanka Jelínková, Jan Fried a Hana Hůlková. Tento tým vede ODL od 31.května 2013, kdy byla (na druhý pokus) odvolána bývalá ředitelka Zdeňka Provazníková. Soud později uznal už i „první pokus“ a její odvolání je tedy platné již od  20.5.2013.

Vzhledem k tomu, že od června narážíme na řadu manažerských pochybení bývalé ředitelky Provazníkové a přitom je veřejnost soustavně uváděna v omyl jejími neúnavnými emotivními a bohužel i dost přesvědčivými výstupy, rozhodli jsme se informovat touto cestou o tom, co se vlastně v Olivovně děje. Pro všechna níže uvedená tvrzení máme důkazy (např. audity nezávislých renomovaných firem, rozhodnutí soudu či různé přehledy, výpisy a ověřené kopie) a jsme připraveni vše doložit.

Paní Provazníková byla ve funkci ředitelky ODL 3 roky, nové vedení je na svém místě 5 měsíců. Každý týden na nás vypadávají noví a noví „kostlivci ze skříně“, doslova bojujeme o bytí či nebytí.

Správní rada trvá na tom, že paní Provazníková vedla dlouhodobě ODL k úpadku, a to jak manažersky tak i personálně, styl jejího řízení léčebny byl neodborný a chaotický. Její nesystematické vedení způsobilo tak výrazné morálně-ekonomické chátrání, že je otázkou, co z toho ještě lze napravit.

Paní Provazníková zadlužila léčebnu téměř likvidačním způsobem a ke konci roku to může novému vedení doslova zlomit vaz. Co jsme zjistili v prvních dnech po změně vedení? ODL je zatížená půjčkou na 1 milion Kč splatnou v prosinci 2013, je to půjčka od nefinančního subjektu krytá směnkou. Ex-ředitelka si dále vzala úvěr v bance ve výši bezmála 600.000,-Kč s vysokým úrokem a nedodržela splatnost. Tyto finance sloužily na pokrytí schodku v hospodaření ODL. Nicméně směnku například spolupodepsala bývalá předsedkyně správní rady s půl roku prošlým mandátem. Společnost, kterou jsme v červnu převzali, dále dlužila dodavatelům 1,3 milionu korun za energie, služby ale i na odvodech státu. Zůstatek na účtu činil něco přes 200 tisíc Kč, takže bylo opravdu statečné – ne-li naivní jednání pokusit se o nápravu a nepodávat obratem insolvenční návrh sami na sebe.

Čekala nás velice náročná práce, tvrdé splátkové kalendáře, bezpočet jednání s dodavateli, úřady. Rozpoutala se lavina různých kontrol, které na nás nějaký „dobrodinec“ posílal, abychom se asi nenudili. Mnohé z nich nám pomohly identifikovat další pochybení ex-ředitelky Provazníkové. Důsledky byly různé. Přišli jsme o desítky až stovky tisíc korun a také o jeden ze dvou grantů (z důvodu neplnění podmínek smlouvy v období ředitelování paní Provazníkové). Druhý z grantů byl v ohrožení z důvodu nedostatečné odborné způsobilosti. V létě musela celá správní rada pomáhat a jezdit na různá jednání po úřadech – termíny byly neúprosné a kontrol spousta. Podrobnosti o financích, grantech a právních kauzách najdete v článku Fakta o hospodaření ODL na našem webu  www.olivovna.cz (o všem ale zatím mluvit nemůžeme z důvodu maření vyšetřování) – doporučujeme vám občas sledovat i tyto zprávy. Pravda občas nevykřikuje a nelamentuje na pavlači, ale sedí někde za stolem a tvrdě maká… Situace kolem ODL je navíc dost nepřehledná a podrobné vysvětlování by vydalo na román…

Chybí ještě sonda do výše mezd obou ředitelek. Paní Provazníková se snaží odvádět pozornost a poukazuje na jakési nestandardní odměny nové ředitelky – zde pouze stručný komentář. Paní Rössl je krizový manažer s mezinárodní praxí a její přínos ve prospěch Olivovny rozhodně převyšuje její plat. Na rozdíl od paní Provazníkové, která si  vykonstruovala se svým právníkem velice šikovný způsob, jak získat 6-měsíční odstupné. Hned po svém odvolání nastoupila na nemocenskou – na celý 1 měsíc – nepředala ani jediný šanon či smlouvu, nechala v tom nové vedení „vykoupat“. Poté se ve dveřích ODL objevila s okamžitou výpovědí s důvodem pochybení zaměstnavatele – a sice že jí ODL nevyplatila v březnu načas výplatu. Kdo ale byl v březnu „ODL“? Právě sama paní Provazníková jako statutární orgán, která za mzdy (a všechno ostatní) v té době odpovídala. Dnes se paní Provazníková soudí  s ODL o stovky tisíc korun. A souběžně s tím také iniciuje petici, kterou se staví do role zachránkyně léčebny! Správní rada ODL vyjadřuje svůj údiv nad tím, jak je možné, že osoba, která přímo odpovídá za stav, ve kterém se ODL nachází, nyní alarmuje veřejnost pro záchranu Olivovny. Je trestuhodné takto manipulovat s veřejným míněním. Od petice se tímto distancujeme. Není za tím žádná osobní zášť – pro opravdovou záchranu ODL bychom se neřídili emocemi ale manažerským mozkem a rádi bychom se ke správné věci připojili. Nesouhlasíme však se zněním petice – tak, jak je formulovaná, léčebně opravdu nepomůže. ODL v současné době potřebuje výraznou finanční pomoc silného mecenáše a také náklonnost magistrátu a jeho vstřícnost při vylepšení stavu nemovitosti.

Snažíme se přesvědčit Olivovu nadaci, která má mnohamilionové jmění, že jejich činnost a jejich poslání opravdu stojí a padá s naší existencí. Manželé Olivovi chtěli pomáhat dětem, ne jakýmkoli – ale dětem přímo v Olivovně v Říčanech. A o tyto děti se staráme my – ODL, o.p.s. Jsme společnost zadlužená, zanedbaná, někdo to nechal tak daleko dojít a díval se stranou. Povede se nám záchrana? Nevíme. Ale nevzdáváme to…

 

Mgr. Viola Břeňová – zástupkyně školy a učitelka ZŠ při ODL

MUDr. Tomáš First, CSc. – dětský kardiolog

Ing. Jan Fried – manažer, ředitel firmy

Hana Hůlková – pracuje s dětmi a mládeží

Ivanka Jelínková – pracovala v lékařském výzkumu vrozených vad novorozenců

Ing. Naděžda Kverková – manažerka a bývalá reportérka

Mgr. Martina Malotová – zástupkyně ředitele školy pro zrakově postižené děti

Ing. Darina Rössl – manažerka s praxí z businessu i sociálních služeb

 

 

 

 

 

Zakladatelé Olivovy dětské léčebny, o.p.s., tj. Správní rada Olivovy nadace a Josef Srb, tímto vyjadřují svou plnou podporu snaze o zachování Olivovy dětské léčebny o.p.s. (ODL) jako provozovatele zdravotního zařízení v Říčanech, pro kterou byla založena. Považujeme za nutné uvést, že Správní rada Olivovy nadace o podporu provozu ODL opakovaně žádala nejen Hlavní město Prahu, ale i další subjekty a občany.

Za veškerou projevenou podporu tímto děkujeme!

Zakladatelé ODL však musí vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s obsahem petice v části, kde je uvedeno, že „Olivova nadace o.p.s., v posledních několika letech neplnila vůči Olivově dětské léčebně o.p.s. funkci nadace a žádným způsobem nezajišťovala pro Olivovu dětskou léčebnu, o.p.s., finanční prostředky.“

Jak je jistě členům petičního výboru dobře známo, když paní Provazníková byla statutárním orgánem ODL v uplynulých několika letech a paní Egidová byla členkou a dokonce předsedkyní Správní rady ODL, Olivova nadace nemá a nikdy neměla žádnou zákonnou či smluvní povinnost zajišťovat finanční prostředky pro ODL. Byl to statutární zástupce, který se měl vlastní odpovědnou činností zasloužit a zasadit o řádné fungování samostatného právního subjektu, včetně zajištění jejího ekonomicky vyrovnaného hospodaření. Vedle formálních chyb v obsahu petice, které považujeme spíše za nepozornost, je právě shora uvedený text naprosto nepravdivý a vzhledem k uvedeným osobám (členům petičního výboru) a jejich znalosti věci lze uzavřít, že jde o úmyslné poškozování jiného subjektu, v tomto případě Olivovy nadace.

Na vysvětlenou je třeba uvést, že to byla právě výše jmenovaná ředitelka ODL, která svévolně a bez souhlasu Správní rady ODL zadlužovala svými neuváženými kroky ODL tím, že přestala hradit zálohy energií, nezajistila dostatečnou obsazenost léčebny, opakovaně uzavřela půjčky jménem ODL, bez souhlasu Správní rady ODL a sama nikdy Správní radu ODL neinformovala o stavu skutečného hospodaření ODL. Jak uvedeno, její povinnosti se vztahovaly ke Správní radě ODL, nikoliv ke správní radě Olivovy nadace, která nemohla do činnosti ředitelky ODL nikterak zasahovat. Je nutné si uvědomit, že se jedná o dva právně, personálně a účetně oddělené subjekty. Nad uvedené je třeba dodat, že ve své funkci ředitelky ODL byla v první polovině roku 2013 opakovaně podporována a hájena právě paní Egidovou, která již v té době nebyla ani členkou Správní rady ODL (zánik členství 29.9.2012). A proto snahy členů správní rady ODL o  odvolání Mgr. Provazníkové z funkce statutárního zástupce ODL vyšly zcela planě.

Olivova nadace jako zakladatel obecně prospěšné společnosti Olivova dětská léčebna o.p.s.,  přispívá od jejího založení nemalými finančními a hmotnými příspěvky i nenárokovou činností některých členů současného či minulého vedení Olivovy nadace, kteří svou činnost realizují zcela bezplatně.

Olivova nadace v rámci zákonných možností přispívá nemalou měrou  Olivově dětské léčebně o.p.s. nadačními příspěvky i bezplatným zapůjčením vybavení, přičemž hmotné zabezpečení funkčnosti léčebny je z hlediska hodnoty investic a vybavení, které poskytla Olivova nadace, v řádech 18 milionů Kč. Současně Olivova nadace uvádí rozsah nadačních příspěvků, které od doby založení Olivově dětské léčebně poskytla. Tato výše dosahuje částky 4.365.542,- Kč. Olivova nadace bez vidiny jakéhokoliv návratu poskytla v létě 2013 Olivově dětské léčebně o.p.s. finanční prostředky formou bezúročné půjčky v hodnotě 750.000,-Kč.

Olivova nadace se ohrazuje proti tvrzení, že je odpovědna za financování nebo dokonce, že by byla její povinnost zajišťovat  finanční prostředky pro provoz ODL. Takovému postupu brání nejen zákon o nadacích, ale i statut Olivovy nadace. Dluhy, závazky a neutěšená hospodářská situace, která dnes v léčebně panuje, je výsledkem dílem ekonomické recese v ČR a dílem nesprávného,  neodborného manažerského vedení a chybných rozhodnutí bývalých ředitelek Ing. Jechové a Mgr. Provazníkové.

 

 za zakladatele Josef Srb

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena