Oprava opravy

2. 11. 2018

Názor - Marek Hejduk; Reakce - Kateřina Lauerová, předsedkyně redakční rady

Paní Lauerová, patříte asi mezi ty, kteří vědí nejlépe, co je pro společnost nejlepší a historie jich zná nemálo. Proto mne překvapuje, že jako redakční puristka (která však není součástí redakce?) dopustíte, že ŘK vychází s nepodepsanými příspěvky, nebo podepsanými pouze KL. Já však tuto vaši svévolnou aktivitu stále považuji za zvůli a je úplně jedno, co bylo skutečnou motivací. Mimochodem, v posledním čísle opět a opět u příspěvku starosty Kořena toto zmíněno nebylo. Věřte, že skutečnost, že je někdo starosta nebo radní, ještě, dle základů logiky, neimplikuje, že bude kandidovat. Takže jste to u všech, jak tvrdíte, neuvedla! Ale chápu, že toto se vám nedá vysvětlit, logika není lehký vědní obor. Navíc, umíte si představit, že se u autora příspěvku může jednat o shodu jmen? Asi ne. Velmi by mne také zajímalo, kdo můj článek vybavil titulkem novým, ale to se asi nedozvím. Závěrem mi dovolte konstatovat, že pokud už na někoho, a to velmi výjimečně, řvu, tak jen na ty, na kterých mi záleží. Vaši poznámku o mém chování považuji za standardní okopávání kotníků, a kdybyste, vedena svojí dychtivostí, nic neupravovala, tak k naší komunikaci vůbec nemuselo dojít. Pokud budete schvalovat příspěvek a odpověď smolit, pokud vůbec, zase po uzávěrce, tak se děsím, co budu mít u jména nyní, bohužel já mohu reagovat, na rozdíl od vás, až v příštím čísle. Tak si to připomeňte, prosím. Inu, quod licet Iovi, non licet bovi. S pozdravem

Marek Hejduk

 

Vážený pane Hejduku, omezím se pouze na fakta: tiskový zákon č. 46/2000 Sb. v ust. § 10 upravuje právo na odpověď. Je zde stanoveno: „Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.“ Vzhledem k tomu, že Kurýr je měsíčník, vydavatel umožňuje reagovat napadené straně ještě v tomtéž čísle. Článek by měl být vždy označen autorem, nebo alespoň iniciálami, což je také celkem běžná praxe. Pokud podpis u některého článku chyběl, byla to naše chyba, za kterou se omlouvám. Váš nadpis jsem nezměnila. Emailem a následně v Kurýru jste byl seznámen s tím, jak chyba vznikla.

Kateřina Lauerová,

předsedkyně redakční rady

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena