Opravdu Říčany nechtějí Solnou stezku?

28. 9. 2018

 

Rád bych reagoval na odpověď pana radního Michaličky z minulého čísla Kurýru ohledně odmítnutí výstavby přeložky II/335, tzv. Solné stezky (jižní obchvat města Říčan). Dle pana radního: „Solná stezka by přivedla do naší blízkosti tisíce nových vozidel, hluk, emise a vytvořila novou bariéru v krajině. Solnou stezku nepodporují ani okolní obce, přes které měla vést (Světice, Všestary, …).“ Musím říci, že toto není závěr rozsáhlé Dopravní studie z roku 2016, kterou pan radní Michalička jistě velmi dobře zná. Tento nepravdivý výrok je určitým výsměchem obyvatelům jižní části Říčan. Zamítavé stanovisko na Solnou stezku znamená, že tranzit osobních aut by měl být navždy veden centrální částí Říčan, náměstím, Lipanskou, Jizerskou... Hluk, emise a bariéry nebudou mimo Říčany, ale přímo ve městě. Opravdu toto chceme? Dovolím si tvrdit, že tento postoj není v zájmu obyvatel jižně od náměstí. Anebo jde o záměrnou ignoranci z nějakého vyššího principu nemravního.

Zmiňovaná dopravní studie je rozsáhlá. Ač je zásadní pro Říčany, nikdy nebyla publikována na webu města. Z důvodu omezeného prostoru uvádím zkrácený závěr týkající se Solné stezky: „Přeložka II/335 vytváří alternativní napojení. Díky existenci této silnice nastane pokles intenzit na stávajících silnicích III. tříd a sníží se průjezdy obcemi. Při zprovoznění pražského okruhu umožní tato silnice přímé propojení celé řešené oblasti na nadřazený dálniční systém bez nutnosti využít komunikační síť města Říčany. V prostoru Říčan je modelem vypočten pokles intenzit, zejména v jižní části. Studie prokázala, že území je pro trasování stále ještě průchodné a je možné ji z hlediska rozvoje území stále realizovat v celé trase.“

Je zřejmé, že vedení Klidného města Solnou stezku nepodporuje. Tento postoj je však nutné změnit. Pro odlehčení před volbami budu parafrázovat slova českého klasika: „Jestli si Říčany Solnou stezku neprosadí, tak jsou u mě mrtvej, Homolka.“

Tomáš Krebs, autor kandiduje
v komunálních volbách ve městě Říčany

 

Vážený pane Krebsi,

aby měli občané všechny informace, reaguji na vaše napadání prostřednictvím výňatků ze zmíněné dopravní studie, zpracované SUDOP Praha a AF Cityplan v roce 2016 (volně přístupná na internetu).

1) Mé tvrzení, že Solná stezka přivede do naší blízkosti tisíce nových vozidel.

Za tímto tvrzením si stojím. Pokud nebude zprovozněn Pražský okruh mezi D1 a Běchovicemi (SOKP stavba 511), přibylo by na Solné stezce (některými prosazované nové silnici mezi hřbitovem a Světicemi) cca 7.000 aut - viz kartogram ze studie níže. Pro představu – je to cca polovina provozu, který dnes jezdí na Říčanské ul., tzv. „přípojce“. Pokud by v té době již Pražský okruh v provozu byl, pojede po Solné stezce kousek od zástavby dle výpočtů dokonce přes 12.000 aut denně včetně nákladních. A úbytek intenzit by se projevil nejvíce na dálnici D1, což dle mého názoru není úplně cílem Říčan…

 

Naproti tomu úbytek v oblasti Oázy, resp. Široké ulice na příjezdu, je i dle níže uvedeného kartogramu zanedbatelný. V případě „bez SOKP“ je to jen 80 vozidel denně. Po dokončení i SOKP by úbytek díky Solné stezce mohl být významnější (dle výpočtů cca 1.300 aut denně), avšak ten bude způsoben právě zejména realizací Pražského okruhu, ne jen Solnou stezkou. Samotná realizace SOKP přinese snížení intenzity z dnešních 6.900 vozidel na úroveň 4.500 denně, což je cca 35 %.

 

Proto bychom měli nadále pokračovat v podpoře rychlé dostavby SOKP 511, protože tato stavba je pro naše město zcela klíčová a řadu věcí může vyřešit.

            2) Solnou stezku nepodporují ani okolní obce…

Světice podmiňují realizaci Solné stezky navazujícím obchvatem Světic, který však je problematický a nemá žádná povolení. Všestary nechtějí pokračování přeložky II/335 (Solné stezky) přes své území, jednoduše nechtějí „nasávat“ další dopravu, která dnes jezdí po dálnici D1.

Níže výňatek ze zápisu z výrobního výboru 17/12/2015.

Zástupce obce Všestary nesouhlasí s vedením přeložky II/335 na katastru obce a požaduje tento úsek ze studie vypustit. Vedení dopravy po stávající silnici III/1012 ve směru Mnichovice – Světice je vyhovující.

                                                            David Michalička

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena