Otevřené dveře do Dánska

31. 5. 2013

Ve dnech 9–12. května přijeli do Říčan zástupci našeho partnerského města Albertslund, aby poznali naše město či po mnoha letech viděli změny, které se zde za posledních více než deset let udály.

Jejich program byl pestrý. Ve čtvrtek byli uvítáni na radnici panem starostou, navštívili Muzeum Říčany a den zakončili prohlídkou města vedenou F. Vrbou spojenou s návštěvou výroby sklářských produktů v nedaleké průmyslové zóně. Poté na ně již čekaly jejich hostitelské rodiny. Večer byl ve znamení seznamování a odpočinku v domácím prostředí.

Pátek přinesl svěží vítr do plachet, a to velmi úspěšnými návštěvami našeho státního gymnázia a ZŠ u Říčanského lesa. Doufáme, že návštěvy přinesou oběma školám užší kontakt se školami v Albertslundu, častou výměnu studentů a jejich spolupráci.

Návštěva DPS přinesla povzdechnutí našich hostů nad tím, že kdysi ukončili projekt DPS v Albertslundu a teď jim tam zařízení podobné našemu bytostně chybí. Jaký to vlastně paradox, když naše DPS byla postavena právě podle inspirace projektem DPS v Albertslundu.

Sobota byla věnovaná návštěvě Festivalu řemesel a bylinek v Říčanech a prohlídce Prahy s V. Polanským a zakončená pohodovým táborákem u H. Špačkové.

Hosté měli dále šanci se setkat se zástupci FK Říčany a naplánovat účast našich fotbalistů mladších 18 let na tradičním fotbalovém turnaji v Albertslundu v květnu 2014. Říčany by také měla zastupovat TŠ Twist na mezinárodním táboře pro mladistvé umělce v Albertslundu v září 2013.

Zástupci TŠ Twist debatují s Brittou Joergensen o detailech mezinárodního tábora v Albertslundu

 

Naše partnerské město Alberslund je otevřené jakékoliv výměně studentů a zkušeností zájmových klubů a organizací. Pokud byste měl kdokoliv zájem se zapojit do výměny či se zkontaktovat se zájmově podobnou organizací v Albertslundu, napište nám na twinning@ricany.cz. V srpnu přijedou město navštívit zástupci města Whitstable v Anglii, pokud by jakákoliv organizace v Říčanech měla zájem se s nimi setkat a navázat kontakt, napište nám .

 Petra Šmolíková, Partnerství měst města Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena