Otevřený dopis panu Polánskému

28. 4. 2017

Vladimír Blažek

Vážený pane zastupiteli,

dopisuji odkládaný příspěvek po delším váhání, protože o „Staráku“ bylo již přede mnou popsáno dost papíru. Přečetl jsem příspěvek pana Macinauera - Kurýr březen 2017, str. 60 - a vaši odpověď, kde uvádíte radou schválené kompromisní řešení pro „Starák“- z pátku na sobotu se produkce ukončí v 1 hodinu v noci a ze soboty na neděli bude do jedné noční hodiny produkce ztlumena na 10 % a ukončena ve 4. Pro hlasovalo 5 radních. Jestli dobře rozumím a rada schválila výše uvedené řešení, měla by podstoupit zpětnou dopingovou kontrolu hlasujících. Také udělování výjimek, zvažování více faktorů a hledání kompromisů od zastupitelů ku prospěchu výtržníků, nabádá občany ke zbystření.

Vážený pane radní,

kdo a jak bude dbát na dodržování radou schváleného režimu na „Staráku“ v atmosféře výrobců hluku v nočních hodinách v lese, mezi několika sty rozjařených účastníků festivalu, posilněnými, pravděpodobně, i jiným pitím než jemně perlivou Mattonkou. Možná dodatečně navrhnete městskou kontrolní komisi. Kontrolní parlamentní komise po půl roce pátrání po důvodech policejní reformy ukončila šetření s nulovým výsledkem, a tak nevidím naději, že by nějaká komise vnesla světlo do „Staráku“.

Vážený pane zastupiteli,

nostalgická vzpomínka na dobu vašeho mládí za bolševizmu - „Co bych za to dal, kdyby něco jako „Starák“ existovalo“ - našla naplnění s příchodem nových společenských změn. To, že můžete nyní kříčet v noci v lese za doprovodu zesilovaného hluku, plašit zvěř a rušit noční klid, vám přinesla a umožnila až demokracie, nejméně špatný způsob vládnutí ze všech špatných, osekávaná výjimkami v zájmu námi zvolených zastupitelů. Ale jsou také občané, kterým, jak jste si všiml, „Starák“ leží v žaludku. Ti jsou přesvědčeni, že politika není jen věcí politiků a berou demokracii jako stav dodržování zákonů a pravidel slušnosti.

Vážený pane zastupiteli,

nakonec něco veselejšího. Vyřiďte pochvalu a uznání vedení města za zpřístupnění cesty podél Rokytky rozšířením a úpravou povrchu pro cyklisty, pěšáky, rodiny s dětmi a v zimě pro běžkaře. Také nově upravené lesní cesty u Olivovny zaznamenaly v letošní příznivé zimě využití od mnoha příznivců běžecké stopy.

Vladimír Blažek

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena