Outdoor s popelnicí

29. 3. 2018

Názor - Marek Hejduk ; Reakce - Evžen Heyrovský

Outdoor s popelnicí

Nedávno jsem se ubíral z práce domů, do ul. V Žaludech, a potkal malé auto fy Marius Pedersen, odvážející odpadkové koše, což mne vedlo k napsání příspěvku. V září 2017 jsme se do ulice nastěhovali a uhradili poplatek za popelnici. Nenechali jsme se, jako mnozí jiní, přimět k podpisu Smlouvy o spolupráci s Městem Říčany. Po jistých obstrukcích, jsme stavbu řádně zkolaudovanou, dokončili. V p. Michaličkou navrhované smlouvě byla pasáž, mimo jiné, o tom, že se zavazujeme k odtažení nádoby na odpad na svozové místo cca 200 metrů daleko. Prostudovali jsme vyhlášku ZMŘ č.4/2013 a zjistili jsme, že v ní je svozové místo stanoveno u nemovitosti. Zaplatili jsme tedy a čekali, kdy bude nádoba vyvezena. Nestalo se tak a pí. Krejčová nám dopisem vysvětlila, že – cituji: Tato praxe je ve městě Říčany historicky zažitá a do současné doby nebyly žádné stížnosti na tento způsob řešení. Od p. Váni jsme se dozvěděli, že svozový vůz neprojede a bylo by třeba objednat menší svozovou techniku. Muselo by se vypsat výběrové řízení, řešení dodatkem není možné. Následně jsme zjistili, že smlouva již dodatky má a svozová společnost nám sdělila, že je věcí města, jaké auto si objedná. Po naší iniciativně, kdy si úředníci uvědomili problém, došlo na ZMŘ dne 20. 12. 2017 k novelizaci 4 roky nedodržované vyhlášky. P. Heyrovským byla na tomto ZMŘ sdělena částka 700.000 Kč, o kterou by se zvýšila cena za svoz těchto lokalit. Dotazem, dle Zák. 106/1999 Sb., o přehledu kalkulace, nám bylo sděleno, že není. Takže zastupitelé hlasovali a měli k dispozici informaci o virtuální ceně, která vznikla věštěním úředníka. Asi z křišťálové koule? Anabáze, připomínající známou pohádku, jen s tím rozdílem, že slepička získávala relevantní informace, jsme začali po bahnem a sněhem pokryté cestě tahat nádobu tam, kde neprojede technika.  Shrnuji – město nedodržovalo, jen tak, ze zvyku vlastní vyhlášku, příslušní úředníci nepodávají pravdivé informace o případném cenovém navýšení, o velikosti, schopnostech objednané techniky, o smlouvě. Jsem přesvědčen, že svozové vozidlo, které jsem spatřil, by jistě ulicí projelo. Celá záležitost tedy řešení má, ale když nechcete, tak je to horší, než když nemůžete.

Marek Hejduk

 

Vážený pane Hejduku,

odhad nákladů na doplnění svozové techniky k zajištění svozu komunálního odpadu i z několika ulic, které nesplňují svými parametry podmínky pro pojezd vozidel zajišťujících svoz odpadu, ve výši 700 000 se ukázal být po konsultacích s dodavatelem této služby podhodnocený. Aktuálně by takováto služba vyšla město na 1 315 080 Kč bez DPH. Za dříve uvedený nižší odhad se omlouváme. Navýšení smluvního závazku o takovouto částku není možné řešit dodatkem ke stávající smlouvě. Spornou zůstává
i otázka efektivity navrhovaného způsobu zajištění svozu komunálního odpadu s ohledem na požadovaný rozsah.

V případě, že občanům nevyhovuje rozsah a podmínky služeb likvidace komunálního odpadu, poskytovaných městem Říčany prostřednictvím smluvní společnosti, má kterýkoliv občan možnost uzavřít individuální smlouvu s jinou společností poskytující služby svozu a likvidace komunálního odpadu. Podmínky takové smlouvy mohou být pro klienta v závislosti na obchodní strategii konkrétní svozové společnosti odlišné od podmínek pro město Říčany.

Evžen Heyrovský,

vedoucí Odboru správy majetku

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena