Pár slov ke kauze převodu bytů na Komenského náměstí

1. 1. 2021

Názor: Z. Smítková

 

Kauzu znám velice dobře. Jako právní zástupkyně žalované jsem se přímo účastnila soudního sporu, v němž soud zamítl žalobu města na určení neplatnosti smlouvy, kterou se město v roce 2002 zavázalo, že převede do 1. 1. 2020 byt v domě č. p. 1910 na Komenského náměstí za symbolickou 100 Kč.

Soud dovodil, že důvody pro neplatnost smlouvy nejsou dány. Žalobu označil za odporující zásadě poctivosti v právních vztazích (tato zásada vyžaduje čestnost, otevřenost a povinnost brát ohledy na zájmy druhé) a v rozporu s legitimním právním očekáváním žalované. Symbolickou kupní cenu posoudil jako platně sjednanou, odůvodněnou specifickými okolnostmi spočívajícími v počáteční finanční participaci  žalované (a dalších nájemců) na výstavbě bytového domu. Bez peněz těchto zájemců, kteří byli ochotni městu předem složit určenou cenu bytů (dříve, než byty stály), by město dům v roce 1998 nepostavilo a nezískalo by tak ani lukrativní nebytové prostory, z nichž mu plyne již 22 let nájemné. Řada zájemců si přitom sama musela vzít úvěr na poskytnutí peněz městu, a to za tehdejší úrok cca 15 % p. a. Do smluvního vztahu s městem zájemci vstoupili s důvěrou v naplnění příslibu města, že na ně po uplynutí dvacetileté blokační lhůty převede byty za symbolickou cenu.

Rozsudek soudu vnímám jako vítězství práva, spravedlnosti a morálky. A velice si vážím všech zastupitelů, kteří se rozhodli upustit od dalších soudních sporů a převody bytů schválili. S určitou nadsázkou mohu říci, že naše město nemá sedm statečných, ale jedenáct. Jedenáct zastupitelů (pět ze STAN, tři z ODS, dva z Klidného města a jeden z Unie pro sport a zdraví Říčany), kteří věc důkladně uvážili a rozhodli tak, jak jim velela péče řádného hospodáře.

Zastupitelé STAN a ODS totiž od samého počátku správně poukazovali na fakt, že pokud město nesplní to, k čemu se zavázalo, bude odpovědné za škodu, kterou by tím způsobilo. A právě těmto škodám se nakonec podařilo rozhodnutím zastupitelstva na poslední chvíli zabránit.

Zuzana Smítková,

advokátka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena