Parkovací zóny v Říčanech? Není možné stát v cestě případnému referendu

29. 8. 2021

 

V polovině srpna spustilo vedení Říčan projekt parkovacích zón v širším centru. Ten vyvolává velké diskuse a svým nastavením i velké kontroverze mezi obyvateli.

Zavedení parkovacích zón nebylo rozhodnuto zastupitelstvem, ale radou města, ve které zástupce nemáme. Takový postup je sice v souladu se zákonem, ale je otázkou, nakolik je takové řešení správné. A to i proto, že se mnohdy na jednáních zastupitelstva řeší mnohem podružnější věci. Naši zástupci se účastnili jednání s vedením města a vznášeli řadu připomínek – k některým se přihlédlo, k některým nikoliv.

Tranzitní doprava v Říčanech každoročně narůstá a není dostatek parkovacích míst nejenom v oblasti nádraží, náměstí, okolí velkých sídlišť. Neexistuje ideální řešení parkování, parkovacích míst bude vždy nedostatek, i když se jejich počet postupně zvyšuje.

 

Reálně existují pouze dvě řešení:

- ponechat stávající stav, který je zde již mnoho let a parkovací zóny nezavádět,

- nebo začít postupně kultivovat veřejný prostor, včetně zavedení regulovaného parkování.

Je třeba férově říci, že v rámci STAN Říčany nemáme jednotný názor. Někteří nesouhlasí se zavedením parkovacích zón vůbec, někteří podporují postupnou regulaci parkovacích míst v širším centru města. A možná to tak má být a demokratická diskuse nejenom v rámci klubu, ale i s občany přispěje k třídění názorů.

Samozřejmě vnímáme iniciativu, jejímž cílem je vyhlášení referenda o parkovacích zónách. Odezva říčanské veřejnosti je značná, o čemž svědčí velké množství podpisů sesbíraných v rekordním čase. Nebudeme nikomu radit, jak v případném referendu hlasovat – každý sám nejlépe zhodnotí, jaká možnost mu vyhovuje nejvíce. Bude-li však sesbírán dostatečný počet podpisů, budeme jednoznačně trvat na tom, aby konání referenda bylo spjato s volbami do Poslanecké sněmovny, které se konají ve dnech 8. - 9. října. Spojení s termínem voleb se nabízí i s ohledem na náklady a účast v referendu tak, aby odráželo co nejvěrněji skutečný názor většiny obyvatel Říčan.

My rozhodně nebudeme klást jakékoliv překážky k svobodnému projevení vůle Říčaňáků.

zastupitelé STAN Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena