Parkování u nádraží – pro 200, 400 nebo 900 aut?

1. 12. 2017

Názor - Tomáš Krebs

Vážený pane starosto,

v posledních měsících společně diskutujeme téma parkování v centru města Říčan v blízkosti nádraží. V některých bodech se shodujeme, někde se rozcházíme. S povděkem kvitujeme realizovaný nákup pozemků ČD, které přiléhají těsně k nádraží, kde nyní neuspořádaně parkují cestující využívající vlak. V tomto prostoru nyní parkuje 200-230 aut. V kurýru č.7-8/2017 vyšla tisková zpráva, kde nám bylo sděleno, že se rodí plán zeleného náměstí na bývalém pozemku RIM u pěší zóny Cesty Svobody. Na tomto pozemku uvažovaného „zeleného náměstí“ má však dle záměru města vzniknout především parkovací dům pro dalších 200 aut. S tímto bodem zásadně nesouhlasíme. Budovat třípodlažní parkovací dům v těsném sousedství rodinných a bytových domů je proti zdravému rozumu a předpokládám, že také proti zásadám Klidného města. Dále v prosinci 2016 schválili zastupitelé města Přílohu č.1 Územního plánu Říčan, kde byla navýšena kapacita parkování v oblasti regulačního plánu RČ-13 Přednádražní prostor (oblast Finančního úřadu a skladů nad ulicí Politických vězňů směrem k nádraží) z 90 na 500 aut. Tato změna ÚP prošla v tichosti schvalovacím procesem bez jakékoliv veřejné diskuse. Suma sumárum v oblasti pod nádražím může být dle záměru města a již schváleného ÚP potencionálně vybudováno až 900 parkovacích míst obsluhující přestup lidí na vlakové spojení. Starosta, politik a zastupitel Klidného města má řídit město nejenom s určitými zásadami, ale také s určitou vizí. Moje dvě otázky zní – jaká je Vaše dlouhodobá vize počtu a uspořádání parkovacích míst pro účely přestupu na vlak a jaké navrhujete alternativní možnosti dopravní obslužnosti cestujících využívající vlakové spojení ze vzdálenějších míst Říčan a především pro mimoříčanské obyvatele, kteří tvoří většinu parkujících v oblasti u nádraží.

 

Děkuji za Vaše odpovědi

 

Tomáš Krebs

Spolek pro klidné Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena