Parkování v Říčanech

27. 10. 2016

Názor - Václav Macinauer

Na toto téma proběhlo v pondělí 10. 10. v Labuti veřejné projednání. V zastoupení nemocného Davida Michaličky ho moderoval starosta Vladimír Kořen. Nejprve odsoudil tzv. modré zóny v Praze, které komplikují Pražanům i mimopražským život, zatímco uvažovaná říčanská opatření prý budou sloužit ku prospěchu říčanských občanů.

Obecenstvo, které zcela zaplnilo sál, však přes veškerou snahu v drtivé většině nepřesvědčil. K navrženým žlutým, tmavě a světle zeleným, případně červeným zónám občané zaujali vesměs negativní stanovisko. Diskutující, z nichž někteří byli v dopravě fundovaní, snesli mnoho argumentů, z nichž vyplývalo, že takový systém nechtějí,  protože by občanům život více ztrpčoval a komplikoval, nežli, jak pan starosta Kořen uvádí, usnadňoval. Napadá mě jeden příklad, který jsem však v Labuti nemohl uplatnit, protože pan starosta Kořen mně nedal slovo. Občan Říčan, žijící na okraji města, by byl držitelem světle zelené karty, která by jej stála 500,- Kč a opravňovala by jej ke krátkodobému zaparkování v širším centru. Pan starosta Kořen opakovaně uváděl, že to je zanedbatelná částka, pouhých cca 1,40 Kč na den. Je to typický příklad v Říčanech tak častého klamání. Starší občan, často důchodce z okraje města, může mít potřebu vydat se do centra autem třeba pouze 5x za rok. Pak jej toto jedno zaparkování přijde na celých 100,- Kč. Zbývajících 360 dnů v roce dopravu ve městě nezahustí.

Krátce řečeno, systém by byl komplikovaný, vyžadoval by značný nárůst administrativy, ale hlavně ztěžoval by občanům život, tak jako modré zóny v Praze. Proto se jeví jako nejmoudřejší názor pana Lenárda, aby z celého záměru bylo realizováno uvažované zjednosměrnění vybraných ulic, dále aby město vybudovalo tam, kde to jenom trochu jde, parkovací plochy a v dohledném horizontu parkovací dům. Přílišná regulace, ke které tzv. Klidné město tolik inklinuje, přináší mnohdy více škody nežli užitku.

Václav Macinauer

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena