Parkování v Říčanech – existuje řešení?

1. 4. 2022

 

Středočeský kraj v únoru letošního roku zrušil opatření týkající se parkovacího systému v Říčanech. Město avizovalo, že se proti rozhodnutí kraje odvolá. Při tempu českého správního soudnictví můžeme ale na výsledek čekat roky. Současně se dá očekávat, že město požádá o vydání nového opatření obecné povahy, které bude upravovat provoz a parkování na místních komunikacích a bude v souladu s rozhodnutím kraje.

Nechme v této chvíli právních výkladů a zkusme s nadhledem nastínit možnosti řešení. Parkování je velké téma, ale největším dopravním problémem města je tranzitní doprava. To je bohužel nyní neřešitelný úkol bez zprovoznění Běchovického okruhu. Vzhledem k zástavbě v okolí Říčan již žádný obchvat města západ-východ není možný. V budoucnu může lehce pomoci Tehovská spojka, ale vše je otázkou 8 – 15 let. I když tranzitní dopravu nedokážeme rychle vyřešit, neznamená to, že bychom měli rezignovat na jakákoliv řešení týkající se dopravy a parkování.

Zpět tedy k parkování. První otázka zní – mají Říčany problém s parkováním? Někdo tvrdí, že problém s parkováním neexistuje. Za STAN si myslím, že problém s parkováním je, alespoň v exponovaných částech města. Druhá otázka zní – existuje ideální řešení, které bude vyhovovat všem místním a nebude škodit přespolním? Odpověď: ideální řešení neexistuje. Výsledek referenda a rozhodnutí kraje proto neberme jako skóre 0:1 vzájemného mače města a odpůrců parkování, ale jako startovní čáru pro další práci.

Náš senátor Zdeněk Hraba například navrhoval jednoduchý princip – jedna zóna pro celé Říčany za symbolický poplatek, ale není to jediná možnost. Vzhledem k faktu, že město čekají na podzim komunální volby do zastupitelstva, navrhujeme, aby alespoň v co nejkratší době došlo k obnovení zón 30. To umožní, aby parkovací místa v celých Říčanech byla legální, odpovídala právním předpisům a parkující nebudou stát v křižovatkách, na zeleni nebo na ploše chodníku. Další kroky týkající se formy, rozsahu a výše poplatků nechat po podzimních volbách na základě zkušeností před zavedením zón, v průběhu jejich platnosti a po jejich zrušení.

Ruku v ruce s tím by mělo město spolupracovat se Středočeským krajem v přípravě budování P+R parkovišť u nádraží a vlakových zastávek. Na tom se například shodli senátor Zdeněk Hraba a náš zastupitel Adam Polánský s krajským radním za STAN pro veřejnou dopravu Petrem Boreckým na společné schůzce, kde hledali možné lokality pro takové parkoviště, aby lidé dojíždějící do Prahy měli pohodlnou možnost přestupu na vlak. Současně je třeba budovat alternativu v podobě dostupné hromadné dopravy z okolních obcí přímo na vlak a do centra města. To je jediná možnost, jak dlouhodobě zajistit potřeby dojíždějících a současně poskytnout místním obyvatelům prostor pro plnohodnotný život.

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena