Petice za ohleduplnou výstavbu na Komenského náměstí

30. 6. 2018

Názor - Kryštof Horn; reakce - Vladimír Kořen, starosta

 

Stavba školy na Komenského náměstí je jedním z největších říčanských projektů za mnoho let a ovlivní stovky lidí ve svém nejbližším okolí (kde nyní žije bezmála osm set lidí s trvalým pobytem a jistě mnoho dalších bez něj). Již několik týdnů marně čekám na jasnou odpověď, které třídy se vůbec ve škole mají otevřít. Zůstává dojem, že to nikdo neví, stejně jako nikdo neřeší, jak škola ovlivní okolí. Mezi obyvateli panuje strach z nárůstu dopravy a úbytku parkovacích míst. Ačkoliv pan starosta slíbil vypracování dopravní studie, zatím se nic neděje. Ředitel 1. ZŠ Mgr. Bednář v Kurýru napsal, že by to s dopravou neviděl tak černě. Přihlásil se také k tomu, že nemá auto ani řidičák a celý život jezdí jen na kole. Tomu samozřejmě fandím, ale nevěřím tomu, že to tak bude dělat i všech 500 žáků nové školy. Kolik dalších aut bude jezdit kritickou křižovatkou Rýdlovy a Štefánikovy ulice, kde bylo dle policie za poslední tři roky zraněno minimálně devět lidí (nehody bez zranění zřejmě nikdo ani nepočítá)? Podle odboru dopravy je prý křižovatka „v souladu se zákonem“, Říčaňáci si ale zaslouží víc než to.  Akceschopnost orgánů města řešit dopravu dobře ilustrují nové dopravní značky, které jsou na „Komeňáku“ už přes půl roku zapytlované. Sečteno a podtrženo, nikdo problémy neřeší. Se sousedy jsme proto sepsali petici, kde požadujeme, aby se naše obavy nebagatelizovaly, aby se s námi mluvilo a naše připomínky se řešily. Neprotestujeme proti škole. Chceme jen, aby doprava z ní plynoucí nezhoršovala náš domov. Budeme rádi, když nás do konce července podpoříte podpisem na www.petice24.com/ricany nebo na archu na dveřích „dvoutisícovky“ vedle stavebního úřadu (Melantrichova 2000/38). Pokud chcete pomoci petičnímu výboru a např. obstarat podpisy sousedů ve Vašem domě, můžete nás kontaktovat na petice.skola@gmail.com. A především prosím požadujte jasný postoj k našim obavám i od Vašich kandidátů v podzimních volbách.

Kryštof Horn

 

Vážený pane Horne,

z investičního záměru vyplývá, že škola má mít kapacitu 540 žáků. To je 18 kmenových tříd s kapacitou pro 30 žáků, 4 oddělení školní družiny, 1 velkou tělocvičnu s možností rozdělení, venkovní hřiště a kuchyni s jídelnou. To jsou obecně známá fakta. Vyžadujete organizaci výuky, nicméně ta se plánuje s velkou mírou operativy. Ředitelé kupříkladu do poslední chvíle nevědí, kolik otevřou prvních tříd. Rodiče mají právo výběru. Provoz školy může ovlivnit mnoho faktorů, které se dopředu nedají odhadnout. Vzniká nová výstavba a rodiče občas mění trvalé bydliště svých dětí podle popularity školy a jejích učitelů. I spádovost je proměnlivá, město je živé…Podstatné je, že cílovou hodnotou maximálního zatížení je 540 žáků. Škola plného stavu dosáhne postupně a uvažuje se například s rekonstrukcemi stávajících budov 1.ZŠ. Chcete výpočty s mnoha neurčitými proměnnými. A podobné je to s dopravou. Pečlivě jsme prověřovali několik možných variant pro novou školu v Říčanech a jako JEDINÉ vhodné místo s horizontem výstavby do čtyř let se ukázalo Komenského náměstí. Shodneme se, že je to oblast hodnotná a dopravně skutečně složitá. Ale které místo v Říčanech není? Školy máme v centru města, na okraji i u nejfrekventovanější silnice. A všude vznikla nová nárazová dopravní zátěž. Komenského náměstí trpí nedostatkem parkovacích míst a jsou zde úzké ulice. Problém jsme zdědili po těch, kteří přesunuli úřad a stavěli bytové domy. Problém nerozšiřujeme, bráníme se stavbám bez zajištění dostatku parkovacích míst, jako je sportovní hala u gymnázia. A hlavně sami nová parkovací místa tvoříme. Součástí projektu je vybudování podzemního parkoviště. A kdo bude pod školou přes noc parkovat? Učitelé? Rodiče? Ne – lidé, kteří v oblasti žijí! Vámi zmíněná dopravní studie je zadaná, a to v poměrně velkém rozsahu, jak bylo říčanskou veřejností požadováno. Opatření a stavby, které z ní vyplynou, však budou samostatnou investicí, proběhnou samostatná řízení a jejich výsledek nelze dopředu předjímat. Řešení je na nás všech, protože se k nim může vyjádřit takřka kdokoliv – zejména lidé, kteří na Komenského náměstí žijí.

                                        Vladimír Kořen, starosta města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena