Pilně studuj angličtinu a vyhraj zájezd do Anglie! Výzva města pro říčanské školáky

31. 1. 2020

Již druhým rokem 1500 žáků říčanských základních škol zřizovaných městem využívá ke studiu anglického jazyka výukový program DynEd. Nyní přišla radnice s výzvou pro školáky. Odměnou pro žáky, kteří udělají v tomto školním roce největší pokrok ve studiu anglického jazyka, bude týdenní pobyt v partnerském městě Whitstable ve Velké Británii, plně hrazený městem.

V roce 2019 odstartovala říčanská radnice na třech základních školách, kde je zřizovatelem, výuku anglického jazyka pomocí multimediální technologie výukového programu DynEd. Moderní výukový program byl pořízen, stejně jako vybavení pěti počítačových učeben, z patnáctimilionové dotace z fondů EU. Radnice se nyní rozhodla žáky ke studiu ještě více motivovat. Studenti, kteří dosáhnou největšího studijního pokroku, navštíví za odměnu na týden přímořské městečko Whitstable a jeho okolí na jihu Anglie. Systém DynEd dle vstupních testů na začátku studia vyhodnotil jejich znalosti angličtiny a individuálně naplánoval výuku. Žáci mají možnost studovat denně i doma. Program na bázi umělé inteligence neustále sleduje a analyzuje jejich studijní nasazení, pokrok v učivu a přizpůsobuje výuku individuálnímu tempu, schopnostem a znalostem. Odměna tedy nebude patřit těm, kdo dosáhnou nejvyššího stupně znalostí, ale program vyhodnotí ty, kteří udělali ve svých znalostech největší posun. Pro úspěch bude nutné pravidelně studovat v průměru 20 minut denně, hodně se nahrávat a poslouchat, protože kladné skóre urychlí postup do dalších lekcí, nutná bude i aktivita v hodinách angličtiny. V dubnu proběhnou testy, které vyhodnotí pokrok jednotlivých studentů. Zvítězit může tedy i ten, který toho zatím moc neumí, ale prokáže největší studijní zápal a pokrok.

Úžasné zážitky čekají dvě děti z každého ročníku dané školy. Za každou školu tedy pojede 14 žáků a dva učitelé. Zájezd se uskuteční v termínu od 27. 5. do 3. 6. 2020. Město uhradí dopravu, ubytování, stravování i vstupné, za což zaplatí kolem deseti tisíc korun na osobu.

Partnerské město Whitstable v hrabství Kent leží asi 90 km od Londýna a 8 km od slavného města Canterbury, kde bude zajištěno ubytování v hotelu KIPPS. Členka komise pro Partnerská města Jana Vavřinová, která zájezd připravuje, slibuje nabitý program „Na programu je kromě pobytu v partnerském městě Whitstable a jeho pláží, také prohlídka pohádkového města Canterbury, nesmí chybět ani Londýn. Exkurze bude mířit také do anglického Doveru, Shell Grotto, děti navštíví také tunely pod Ramsgate.“ Pilní studenti se mají na co těšit.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena