Plán rozšíření besed na oddělení pro děti

28. 1. 2024

Díky aktuálním změnám, které v knihovně probíhají, vznikne nové personální složení v oddělení pro děti. Toto uspořádání umožní nabízet více prostoru dopoledním besedám pro školy a školky. Výhledově plánujeme uzavřít knihovnu pro veřejnost v pátek v době 8.30 – 12 hodin a v této době nabízet výše uvedené programy. Tyto pořady běžně probíhají v pondělí dopoledne a staly se velmi oblíbenými. Vycházíme tedy vstříc vysoké poptávce a rádi se této situaci přizpůsobíme.

Nabídka programů pro školy a školky se nachází na našich webových stránkách v sekci Akce knihovny – Nabídka pro ZŠ a MŠ. Zde je možné vybírat přibližně z 35 pořadů, jejichž autorkou je Jana Svobodová, naše dlouholetá, skvělá, knihy milující kolegyně. Lektorkou části z nich je i paní Hana Orphanidou, která již v knihově působí několik let a s grácií se do těchto aktivit také zapojila. Od prosince minulého roku se do našeho týmu přidala Markéta Holá Mišková. Velmi se těší a připravuje na pořádání takovýchto programů. Paní Markéta souběžně vede Obecní knihovnu v Doubravčicích, které svou kreativitou a láskou k profesi vdechla nový život. Markéta je naší báječnou posilou a rádi zmíníme, že je nositelkou ceny Středočeský Kramerius pro nejlepšího neprofesionálního knihovníka roku 2021. Náš tým od února doplní paní Iva Malinová. Možná ji někdo může znát z místního Sokola, kde působí jako cvičitelka pro děti. Paní Iva je ale hlavně velký knihovnický profesionál a jistě bude svými lektorskými a knihovnickými zkušenosti pro náš kolektiv velkým přínosem.

Děkujeme všem kolegyním, které na novém uspořádání pracují a které je svou ochotou umožnily. Držíme palce a těšíme se na nové, krásné pořady.

 

Vzpomínka

V poslední den roku 2023 nás navždy opustila naše bývalá dlouholetá kolegyně, skvělý a laskavý člověk, paní Alena Šafránková. Zesnula po dlouhé těžké nemoci, která se nedá porazit, přesto byl její odchod náhlý a všechny nás velmi zasáhl.

Věnujeme jí tichou vzpomínku.

Kolektiv knihovny

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena