Plánujeme zvýšit počet autobusů

1. 4. 2022

 

Vedení města se zasloužilo o to, že v Říčanech od roku 2018 jezdí Městská hromadná doprava. Hlavním záměrem bylo zajistit odvoz dětí do škol, čili zavedení školních linek, a umožnit dopravu lidí z okrajových částí Říčan. Během let se jízdní řády upravily tak, aby časy vyhovovaly většině cestujících. Přesto si uvědomujeme, že tři autobusy nemohou pokrýt všechny oblasti v Říčanech a je stále co zlepšovat. Proto plánujeme zvýšit počet autobusů a tím posílit takt v ranních a odpoledních špičkách. Očekáváme, že počet cestujících se tímto může zvýšit až na dvojnásobek. Znamená to i snížení počtu aut, které nám městem projíždí či zde parkují. Školním linkám, které jsou hojně využívány, bude také odlehčeno, a to proto, že některé děti budou moci využít i běžné linky, které začnou v inkriminované době jezdit.

V této době probíhají jednání s přepravcem o možnosti nakoupení dalších tří vozů. Konečný souhlas s navýšením však musí dát zastupitelstvo, protože MHD v Říčanech je pro občany zdarma. V polovině března proběhlo sčítání cestujících v jednotlivých autobusových linkách. Tento průzkum bude součástí argumentů, proč počty autobusů navyšovat. Uvítáme i vaše připomínky, které budou dle možností zapracovány do nových jízdních řádů. Mnohé názory již známe a zabýváme se jimi.

Také jsme zažádali o úpravu jízdního řádu na železniční trati 221. Konkrétně se jedná o čtyři víkendové spoje, které v Říčanech zatím nezastavují, což bychom rádi změnili. Změna by se mohla promítnout již v rámci červnových úprav jízdních řádů Českých drah. 

K politickým, účelovým debatám o parkovacím systému se nechci vyjadřovat. Klidné město si jako jeden z cílů vytyčilo zklidnění dopravy ve městě. A k tomu patří jak MHD, tak i řešení parkování. Mohu upřímně říci, že po zrušení zpoplatnění parkování počet aut v centru Říčan narostl a mnoho lidí se mě ptá, kdy se placení opět obnoví.

Jarmila Voráčková, radní (KM)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena