Plnění rozpočtu do konce května 2013

1. 7. 2013

Seznamte se s výsledky plnění rozpočtu města v dalším měsíci

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 31. 5. 2013 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY          
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 185 643 100 183 741 100 68 198 998 37,12
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 53 078 095 54 047 208 25 238 632 46,70
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 600 000 22 070 320 20 975 584 95,04
Přijaté dotace  90 497 990 95 133 170 27 262 975 28,66
Přijaté splátky půjček  253 200 253 200 90 500 35,74
Příjmy celkem 333 072 385 355 244 998 141 766 690 39,91
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 38 307 850 55 289 547 11 273 644 20,39
Rozpočtové příjmy celkem 371 380 235 410 534 545 153 040 334 37,28
Přebytek hospodaření za minulý rok 30 900 000 68 949 171 68 949 193 100,00
 
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402 280 235 479 483 716 221 989 527 46,30
   
 
VÝDAJE          
 
Běžné (provozní) výdaje 211 284 286 218 938 894 90 945 114 41,54
Rozpisové rezervy 9 877 255 5 276 386 0 0,00
Běžné výdaje celkem 221 161 541 224 215 280 90 945 114 40,56
Kapitálové (investiční) výdaje 99 123 884 155 006 014 11 577 846 7,47
Rezervy na investice 4 377 010 5 662 925 0 0,00
Investiční výdaje celkem 103 500 894 160 668 939 11 577 846 7,21
Výdaje celkem 324 662 435 384 884 219 102 522 959 26,64
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 38 307 850 55 289 547 11 273 644 20,39
Rozpočtové výdaje celkem 362 970 285 440 173 766 113 796 603 25,85
Splátky úvěru 39 309 950 39 309 950 18 688 973 47,54
Výdaje vč. splátky půjčky 402 280 235 479 483 716 132 485 576 27,63
rozdíl příjmy – výdaje 0 0 89 503 951    

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena