Plnění rozpočtu města

19. 8. 2013

Skutečnost ke dni 31. 7. 2013

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 31. 7. 2013 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY        
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 185 643 100 183 741 100 122 169 484 66,49
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 53 078 095 55 370 736 35 293 400 63,74
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 600 000 23 973 820 23 799 013 99,27
Přijaté dotace  90 497 990 96 047 817 45 107 435 46,96
Přijaté splátky půjček  253 200 253 200 172 700 68,21
Příjmy celkem 333 072 385 359 386 673 226 542 031 63,04
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 38 307 850 57 241 653 29 464 444 51,47
Rozpočtové příjmy celkem 371 380 235 416 628 326 256 006 476 61,45
Přebytek hospodaření za minulý rok 30 900 000 68 949 171 68 949 193 100,00
 
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402 280 235 485 577 497 324 955 669 66,92
   
 
VÝDAJE        
 
Běžné (provozní) výdaje 211 284 286 225 786 368 129 333 207 57,28
Rozpisové rezervy 9 877 255 4 124 695 0 0,00
Běžné výdaje celkem 221 161 541 229 911 063 129 333 207 56,25
Kapitálové (investiční) výdaje 99 123 884 154 930 612 31 357 064 20,24
Rezervy na investice 4 377 010 4 184 219 0 0,00
Investiční výdaje celkem 103 500 894 159 114 831 31 357 064 19,71
Výdaje celkem 324 662 435 389 025 894 160 690 271 41,31
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 38 307 850 57 241 653 29 464 444 51,47
Rozpočtové výdaje celkem 362 970 285 446 267 547 190 154 715 42,61
Splátky úvěru 39 309 950 39 309 950 28 391 459 72,22
Výdaje vč. splátky půjčky 402 280 235 485 577 497 218 546 175 45,01
rozdíl příjmy – výdaje 0 0 106 409 494  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena