Plnění rozpočtu města

31. 5. 2019
  Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
  rozpočet rozpočet k 30.4.2019 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 282 296 000,00 294 006 310,00 96 625 316,28 32,87
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 112 044 795,00 111 990 033,00 43 157 902,47 38,54
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 7 260 150,00 10 656 700,00 4 301 472,00 40,36
Přijaté dotace  170 576 736,89 166 249 797,89 31 285 474,01 18,82
Přijaté splátky půjček  1 255 200,00 1 255 200,00 418 400,00 33,33
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 573 432 881,89 584 158 040,89 175 788 564,76 30,09
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 64 322 298,80 118 784 744,24 118 784 744,24 100,00
valutová pokladna      512,51  
Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka 60 262 473,77 62 140 473,77 1 878 000,00 3,02
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 765 083 258,90 296 451 821,51 38,75
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 353 230 788,40 388 340 314,59 133 650 588,46 34,42
Rozpisové rezervy 10 867 000,00 8 804 887,52 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 397 145 202,11 133 650 588,46 33,65
         
Kapitálové (investiční) výdaje 231 616 126,31 273 738 270,78 23 190 066,99 8,47
Rezervy na investice 28 754 181,75 20 650 228,01 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 294 388 498,79 23 190 066,99 7,88
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 624 468 096,46 691 533 700,90 156 840 655,45 22,68
         
Splátky úvěru 73 549 558,00 73 549 558,00 14 262 880,44 19,39
Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 765 083 258,90 171 103 535,89 22,36
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 125 348 285,62  
BV s kons.  #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena