Plnění rozpočtu města

30. 8. 2019
  Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost  k 31.7.2019 v Kč % plnění k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 282 296 000,00 294 006 310,00 196 351 209,87 66,78
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 112 044 795,00 115 147 411,45 75 574 067,43 65,63
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 7 260 150,00 10 840 327,11 5 370 969,11 49,55
Přijaté dotace  170 576 736,89 170 534 763,48 62 657 800,70 36,74
Přijaté splátky půjček  1 255 200,00 1 255 200,00 737 200,00 58,73
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 573 432 881,89 591 784 012,04 340 691 247,11 57,57
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 64 322 298,80 118 784 744,24 118 784 744,24 100,00
valutová pokladna      512,51  
Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka 60 262 473,77 62 140 473,77 1 878 000,00 3,02
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 772 709 230,05 461 354 503,86 59,71
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 353 230 788,40 401 770 681,57 226 752 664,07 56,44
Rozpisové rezervy 10 867 000,00 3 199 721,27 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 404 970 402,84 226 752 664,07 55,99
         
Kapitálové (investiční) výdaje 231 616 126,31 282 834 282,52 47 041 447,97 16,63
Rezervy na investice 28 754 181,75 11 354 986,69 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 294 189 269,21 47 041 447,97 15,99
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 624 468 096,46 699 159 672,05 273 794 112,04 39,16
         
Splátky úvěru 73 549 558,00 73 549 558,00 23 165 526,48 31,50
termínovaný vklad      20 000 000,00  
Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 772 709 230,05 316 959 638,52 41,02
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 144 394 865,34  
BV s kons.  #REF! #REF! #REF!  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena