Plnění rozpočtu města

4. 11. 2019
Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
  rozpočet rozpočet k 30.9.2019 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         

PŘÍJMY

       
         

Daňové příjmy (daň z

příjmů fyzických osob ze

závislé činnosti a z podnikání,

daň z příjmů právnických osob,

daň z příjmů města Říčany,

daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky)

282 296 000,00 293 155 860,00 240 723 399,89 82,11
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 112 044 795,00 134 418 268,38 101 825 942,88 75,75
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 7 260 150,00 12 894 499,11 5 671 547,11 43,98
Přijaté dotace  170 576 736,89 134 150 171,16 82 452 646,44 61,46
Přijaté splátky půjček  1 255 200,00 1 255 200,00 951 400,00 75,80
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 573 432 881,89 575 873 998,65 431 624 936,32 74,95
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 64 322 298,80 118 784 744,24 118 784 744,24 100,00
valutová pokladna      512,51  
Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka 60 262 473,77 60 791 963,31 1 878 000,00 3,09
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 755 450 706,20 552 288 193,07 73,11
         
         

VÝDAJE

       
         
Běžné (provozní) výdaje 353 230 788,40 415 345 825,55 280 096 073,47 67,44
Rozpisové rezervy 10 867 000,00 4 356 326,27 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 419 702 151,82 280 096 073,47 66,74
         
Kapitálové (investiční) výdaje 231 616 126,31 269 111 283,82 84 106 509,19 31,25
Rezervy na investice 28 754 181,75 6 918 050,00 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 276 029 333,82 84 106 509,19 30,47
         

Rozpočtové výdaje běžného

roku celkem

624 468 096,46 695 731 485,64 364 202 582,66 52,35
         
Splátky úvěru 73 549 558,00 59 719 220,56 26 600 623,84 44,54
termínovaný vklad      20 000 000,00  
Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 755 450 706,20 410 803 206,50 54,38
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 141 484 986,57  
         

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a

samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena