Plnění rozpočtu města

30. 5. 2021
  rozpočet rozpočet k 30.4.2021 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 255 724 700,00 265 724 700,00 77 191 316,77 29,05
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 110 367 453,00 116 542 309,34 48 712 338,16 41,80
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 050 000,00 4 865 000,00 5 138 101,00 105,61
Přijaté dotace  230 964 013,72 230 445 079,10 34 871 178,07 15,13
Přijaté splátky půjček  636 000,00 36 000,00 1 208 457,80 3356,83
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 600 742 166,72 617 613 088,44 167 121 391,80 27,06
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 194 822 958,22 243 422 020,81 243 422 020,81 100,00
zůstatek pokladny cizí měny     0,00  
Úvěr  0,00 0,00 0,00 0,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795 565 124,94 861 035 109,25 410 543 412,61 47,68
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 393 614 719,70 418 359 801,84 118 287 899,28 28,27
Rozpisové rezervy 10 600 000,00 9 415 871,32 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 404 214 719,70 427 775 673,16 118 287 899,28 27,65
         
Kapitálové (investiční) výdaje 333 399 974,64 383 360 110,63 23 940 230,45 6,24
Rezervy na investice 18 952 330,60 18 073 625,46 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 352 352 305,24 401 433 736,09 23 940 230,45 5,96
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 756 567 024,94 829 209 409,25 142 228 129,73 17,15
         
Splátky úvěru 38 998 100,00 31 825 700,00 10 608 566,24 33,33
Výdaje vč. splátky půjčky 795 565 124,94 861 035 109,25 152 836 695,97 17,75
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 257 706 716,64  
BV s kons.  #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena