Plnění rozpočtu města

30. 9. 2021
Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
  rozpočet rozpočet k 31.8.2021 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 255 724 700,00 265 724 700,00 210 705 435,42 79,29
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 110 367 453,00 140 893 169,24 118 887 601,87 84,38
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 050 000,00 6 802 901,00 6 117 712,00 89,93
Přijaté dotace  230 964 013,72 233 415 997,40 86 086 086,77 36,88
Přijaté splátky půjček  636 000,00 1 438 797,80 1 820 957,80 126,56
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 600 742 166,72 648 275 565,44 423 617 793,86 65,35
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 194 822 958,22 243 422 020,81 243 422 020,81 100,00
zůstatek pokladny cizí měny     0,00  
Úvěr  0,00 0,00 0,00 0,00
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795 565 124,94 891 697 586,25 667 039 814,67 74,81
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 393 614 719,70 435 612 712,09 254 546 431,81 58,43
Rozpisové rezervy 10 600 000,00 4 114 530,63 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 404 214 719,70 439 727 242,72 254 546 431,81 57,89
         
Kapitálové (investiční) výdaje 333 399 974,64 394 555 183,00 75 583 501,31 19,16
Rezervy na investice 18 952 330,60 25 589 460,53 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 352 352 305,24 420 144 643,53 75 583 501,31 17,99
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 756 567 024,94 859 871 886,25 330 129 933,12 38,39
         
Splátky úvěru 38 998 100,00 31 825 700,00 21 217 132,48 66,67
Výdaje vč. splátky půjčky 795 565 124,94 891 697 586,25 351 347 065,60 39,40
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 315 692 749,07  
BV s kons.  #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena