Plnění rozpočtu města červen 2020

1. 6. 2020
Schválený Upravený Skutečnost   % plnění  
  rozpočet rozpočet k 30.4.2020 k uprav.  
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu  
           
PŘÍJMY          
           
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 301 217 000,00 318 822 710,00 96 593 690,71 30,30  
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 127 250 400,00 129 622 900,00 38 584 450,27 29,77  
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 8 810 150,00 8 931 150,00 1 576 698,50 17,65  
Přijaté dotace  263 381 202,00 271 984 490,74 38 650 146,15 14,21  
Přijaté splátky půjček  985 000,00 985 000,00 328 400,00 33,34  
           
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 701 643 752,00 730 346 250,74 175 733 385,63 24,06  
           
Přebytek hospodaření za minulý rok 110 000 000,00 140 077 859,71 140 077 859,71 100,00  
termínovaný vklad   20 000 000,00 20 000 000,00    
Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka 28 646 000,00 52 648 372,18 22 832 429,36 43,37  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 840 289 752,00 943 072 482,63 358 643 674,70 38,03  
           
           
VÝDAJE          
           
Běžné (provozní) výdaje 405 415 644,00 426 100 751,04 133 936 662,29 31,43  
Rozpisové rezervy 11 107 000,00 10 089 244,63 0,00 0,00  
Běžné výdaje celkem 416 522 644,00 436 189 995,67 133 936 662,29 30,71  
           
Kapitálové (investiční) výdaje 337 403 186,00 411 363 982,90 68 279 655,41 16,60  
Rezervy na investice 17 801 040,00 17 370 083,44 0,00 0,00  
Investiční výdaje celkem 355 204 226,00 428 734 066,34 68 279 655,41 15,93  
           
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 771 726 870,00 864 924 062,01 202 216 317,70 23,38  
           
Splátky úvěru 68 562 882,00 78 148 420,62 15 844 160,49 20,27  
Výdaje vč. splátky půjčky 840 289 752,00 943 072 482,63 218 060 478,19 23,12  
           
           
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 140 583 196,51    
BV s kons.  #REF! #REF! #REF!    
           
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města   
           

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena