Plnění rozpočtu města červenec/srpen 2020

6. 7. 2020
Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
  rozpočet rozpočet k 31.5.2020 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY
         

Daňové příjmy

(daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti a z podnikání, daň z příjmů

právnických osob, daň z příjmů města

Říčany, daň z přidané hodnoty, správní

poplatky a místní poplatky)

301 217 000,00 318 822 710,00 110 512 034,26 34,66

Nedaňové příjmy

(příjmy z pronájmů,

parkovací automaty, školné, stravné, pokuty)

127 250 400,00 129 824 600,00 50 438 675,17 38,85

Kapitálové příjmy

(příjmy z prodeje majetku)

8 810 150,00 8 931 150,00 1 889 943,00 21,16
Přijaté dotace  263 381 202,00 274 074 490,74 45 679 117,88 16,67
Přijaté splátky půjček  985 000,00 985 000,00 335 500,00 34,06
         

Rozpočtové příjmy

běžného roku celkem

701 643 752,00 732 637 950,74 208 855 270,31 28,51
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 110 000 000,00 140 077 859,71 140 077 859,71 100,00
termínovaný vklad   20 000 000,00 20 000 000,00 100,00
Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka 28 646 000,00 52 648 372,18 22 832 429,36 43,37

Příjmy celkem vč. přebytku

hospodaření

840 289 752,00 945 364 182,63 391 765 559,38 41,44
         
         
VÝDAJE
         
Běžné (provozní) výdaje 405 415 644,00 427 025 902,04 157 629 956,84 36,91
Rozpisové rezervy 11 107 000,00 11 603 053,63 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 416 522 644,00 438 628 955,67 157 629 956,84 35,94
         
Kapitálové (investiční) výdaje 337 403 186,00 411 347 972,90 77 384 961,92 18,81
Rezervy na investice 17 801 040,00 17 238 833,44 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 355 204 226,00 428 586 806,34 77 384 961,92 18,06
         

Rozpočtové výdaje běžného roku

celkem

771 726 870,00 867 215 762,01 235 014 918,76 27,10
         
Splátky úvěru 68 562 882,00 78 148 420,62 15 844 160,49 20,27
Výdaje vč. splátky půjčky 840 289 752,00 945 364 182,63 250 859 079,25 26,54
         
         
Rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 140 906 480,13  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 
         

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena