Plnění rozpočtu města září 2020

31. 8. 2020
  Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
  rozpočet rozpočet k 31.7.2020 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY        
         

Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob

ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany,

daň z přidané hodnoty, správní poplatky a

místní poplatky)

301 217 000,00 318 822 710,00 175 902 546,49 55,17

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů,

parkovací automaty, školné, stravné,

pokuty)

127 250 400,00 131 016 688,68 71 319 440,93 54,44

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje

majetku)

8 810 150,00 8 931 150,00 2 686 121,00 30,08
Přijaté dotace  263 381 202,00 278 964 167,16 80 575 636,76 28,88
Přijaté splátky půjček  985 000,00 985 000,00 349 700,00 35,50
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 701 643 752,00 738 719 715,84 330 833 445,18 44,78
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 110 000 000,00 140 077 859,71 140 077 859,71 100,00
termínovaný vklad   20 000 000,00 20 000 000,00 100,00
Úvěr na investice, cyklostezka 28 646 000,00 102 648 372,18 102 424 390,45 99,78
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 840 289 752,00 1 001 445 947,73 593 335 695,34 59,25
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 405 415 644,00 432 613 959,73 223 725 354,18 51,71
Rozpisové rezervy 11 107 000,00 10 725 442,13 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 416 522 644,00 443 339 401,86 223 725 354,18 50,46
         
Kapitálové (investiční) výdaje 337 403 186,00 414 100 295,81 121 838 145,86 29,42
Rezervy na investice 17 801 040,00 15 857 829,44 0,00 0,00

rezerva na investice krytá úvěrem

(opatření COVID)

  50 000 000,00 0,00  
Investiční výdaje celkem 355 204 226,00 479 958 125,25 121 838 145,86 25,39
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 771 726 870,00 923 297 527,11 345 563 500,04 37,43
         
Splátky úvěru 68 562 882,00 78 148 420,62 23 919 286,06 30,61
Výdaje vč. splátky půjčky 840 289 752,00 1 001 445 947,73 369 482 786,10 36,89
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 223 852 909,24  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena