Poděkování odcházejícímu tajemníkovi

30. 5. 2021

 

V čele říčanského městského úřadu dochází po deseti letech ke změně. Z pozice tajemníka úřadu odchází Tomáš Mařík. Ač většina společnosti pod slovem „tajemník úřadu“ nehledá nic mimořádného, je to právě naopak. V českém pojetí státní správy má tajemník úřadu v mnohém daleko důležitější roli než starosta. Je vlastně generálním ředitelem úřadu. Organizuje jeho práci, ovlivňuje jeho výkonnost a efektivitu, dbá na zákonnost. Zatímco starosta by zadáním úkolu zaměstnanci stavebního úřadu porušil zákon, tajemník má dozor nad úřední agendou státu přímo na starosti. Po vítězství ve volbách 2010 jsme chtěli přinést do říčanských poměrů výraznou změnu a změna na pozici tajemníka byla nutností. Ve výběrovém řízení tehdy uspěl právě Tomáš Mařík. Člověk s bohatou zkušeností v centrálních institucích a pověstí spravedlivého, čestného člověka. Celých následujících deset let prokazoval nestrannost, uvážlivost, schopnost postavit se za své kolegy. Orientoval se v právu, nejen tom správním, a hlavně do úřadu přenášel hodnoty, které jsou v současném pojetí řízení státu vzácné. Lidskost, zásadovost, pravdomluvnost.

Svět politiky, a to i té říčanské, je plný nápadů. Někdy dost ztřeštěných, nepromyšlených, velikášských, unáhlených nebo doslova škodlivých. Moc v rukou starosty či zastupitele potřebuje zrcadlení, uměřenost a odstup. A právě to Tomáš Mařík dával. Prostě nebyl pouhým převodním kolečkem pro snášení modrého z nebe politickým reprezentantům. A většinou přesvědčil hloubkou znalostí či pohledem a morálkou skauta.  Mimochodem Wimpy – to je Tomášovo skautské jméno – se významně spolupodílel na znovuobnovení skautské myšlenky v Praze. Jeho oddílem prošly mnohé osobnosti české společnosti. Jeho kontakty Říčanům hodně pomáhaly. Jako tajemník-skaut dával Tomáš velkou prioritu ochraně říčanské přírody. Souzněli jsme v pohledu na chaotickou výstavbu, která ukrajuje českou krajinu a vytlačuje divokou přírodu.

Vrátím se ale k morálce. Velkou bolest do lidského života přinášejí zrady. Během deseti let na radnici jsem jich několik zažil. Z některých „přátel“ se vyklubali sofistikovaní nepřátelé nebo rosolovití stratégové, kteří vlastně chtějí být s každým zadobře. Tomáš v průběhu deseti let ani jednou neudělal žádný krok, který by náš pracovní nebo lidský vztah podobně narušil. O to víc je mi líto, že mé odstoupení z pozice starosty vlastně zásadně vstoupilo do jeho pracovního života, před mým odstoupením jsme to samozřejmě probírali.

Nový pan starosta má dozajista právo vybrat si svůj tým. Rozhodl se Tomáše Maříka z říčanských služeb propustit. Chtěl bych Tomáši Maříkovi za jeho práci pro Říčany hluboce poděkovat. Nebýt jeho přístupu, Říčany by neprošly za posledních deset let tak výraznou změnou. Tomáši, děkuji.

                                       Vladimír Kořen, zastupitel (KM)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena