Poděkování radnici za otevřenost

28. 2. 2021

 

V únorovém čísle Říčanského kurýru jsem si s potěšením přečetla článek nového pana starosty o práci radnice. Považuji za důležité věnovat pozornost veřejnému dění a tak jsem i využila možnost podívat se na jednání zastupitelstva 10. 2. na kanále YouTube.

Na programu byly mimo jiné individuální žádosti o změnu územního plánu, pro ilustraci se jednalo např. o žádost o změnu tzv. etapizace, tj. kdy se na daném pozemku bude moci stavět, kvůli tomu, aby žadatelka tím, že začne stavět, splnila podmínky hypotéky. V době koupě pozemku etapizace neplatila a žadatelka bohužel nestačila v té době požádat o stavební povolení. Pan starosta vyjádřil osobní pochopení, ale, myslím, v principu správně řekl, že je třeba dodržovat platná pravidla a zastupitelé žádné z více žádostí nevyhověli. Chápu zklamání žadatelů, ale snad se shodneme, že pravidla mají platit pro všechny stejně.

Jaké ale bylo mé překvapení, když došlo na bod 5, Prodej a pronájem pozemků v ulici Roklanská. Manželský pár si zabral část pozemku města, oplotil jej, postavil si na něm altán a teď, když se na to přišlo, by si jej chtěl odkoupit. Pan starosta vyjádřil jisté rozčarování, ale řekl, že by s tímto řešením souhlasil. Ale přece jsme se před chvílí shodli, že se mají dodržovat platná pravidla? V tomto případě je tím pravidlem dokonce zákon (ne jen „rozhodnutí“ města v případě etapizace). Jak může zákon přestat pro někoho platit, jenom proto, že už ho porušil? Jak si může někdo zabrat kus městského území a když se na to přijde říct, že si to teda koupí (na splátky) a město s tím bude hlasy svých zastupitelů prostě souhlasit? To se naštěstí nestalo a zastupitelstvo návrhy, aby se město „vzdalo“ svého majetku, který mu zcizili někteří naši spoluobčané, neodsouhlasilo.

Jeden ze zastupitelů navrhl, aby se tento typ problému řešil systémově vyhláškou. To je, myslím, správné rozhodnutí, protože pokud se v takovýchto případech bude postupovat „případ od případu“, jak navrhl zase jiný zastupitel, tak to dle mého soudu vytváří prostor pro korupci. Neříkám, že k ní došlo, ale ten prostor tu nepochybně je a měl by zmizet.

Závěrem chci poděkovat radnici, resp. vedení města, za otevřenost, s jakou jedná. Všechny dokumenty jsou dostupné on-line, na jednání se lze zpětně podívat. Otevřenost je důležitým prvkem pro posilování důvěry nás všech, kdo nejsme v exekutivních funkcích, v řádné fungování státu i místní samosprávy, a to je v současné nelehké situaci nadmíru důležité.

Soňa Mikešová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena