Poděkování starosty dobrovolníkům Koloběhu

4. 7. 2021

Už rok a půl je v provozu charitativní obchůdek Koloběh. Město Říčany jej zřídilo po vítězství námětu paní Dany Drbohlavové v projektu Překvapte Říčany, který je postaven na principech participativního rozpočtování. První cenu v kategorii projektů do 2 milionů Kč získal v roce 2018. Po velmi zdárné rekonstrukci domu na Masarykově náměstí se povedlo nastavit pravidla fungování tohoto obchůdku a získat pro věc skutečně mimořádný kolektiv dobrovolníků i stálých zaměstnanců, který po všech stránkách skvěle vede ředitelka Koloběhu Eva Hazdrová Kopecká. Starosta města David Michalička jako výraz uznání a poděkování pozval všechny dobrovolnice i dobrovolníky, kteří zde i přes velké komplikace a těžkosti související s pandemií Covidu - 19 pracují, na společný oběd. Osobně všem dámám poděkoval, vřele stiskl ruku a předal květinu, totéž pak místostarostka Hana Špačková mužské části dobrovolníků. Setkáním se nesla skvělá atmosféra, příjemná a veselá nálada. Starosta v rámci poděkování vyzdvihl smysl práce dobrovolníků, sociální, ekonomický či ekologický význam obchůdku a potřebu jeho fungování a všem opakovaně poděkoval za úžasnou spolupráci. Město Říčany bude nadále podporovat činnost Koloběhu i v návaznosti na případné rozšíření jeho aktivit. Společné setkání bylo zakončeno přímo v Koloběhu pořízením společné fotografie.

Hana Špačková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena