Poděkování za záchranu lidského života

21. 3. 2013

Dne 22. 2. 2013 odpoledne člen naší jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) pan Dominik Pokorný projížděl se svým soukromým vozidlem po silnici II. třídy z Říčan směrem na Kutnou Horu.

U křižovatky na Tehov zde krátce před tím došlo k vážné dopravní nehodě dvou osobních automobilů, která utrpěla čelní střet. Pan Dominik Pokorný u nehody ihned (na rozdíl od cca 4 řidičů, kteří místem bez sebemenšího zájmu projeli!!!) zastavil a začal poskytovat potřebnou pomoc. Spolu s další řidičkou, která rovněž zastavila, přivolal profesionální pomoc. Současně zjišťoval i situaci na místě samém a zjistil, že vozidlo, ve kterém zůstala uvězněna zraněná osoba, začíná hořet. Proto ani na okamžik nezaváhal a okamžitě použil hasicí přístroj, který měl ve svém vozidle, a oheň zlikvidoval. Vzhledem k důvodné obavě, že by mohlo dojít k opětovnému požáru, vyprostil zraněnou osobu z vozidla. Zabránil jejímu prochladnutí pomocí termoizolační folie a do příjezdu zdravotnické záchranné služby a profesionálních hasičů jí poskytoval potřebnou první pomoc.

Pan Dominik Pokorný je členem JSDH Říčany od dubna 2010 a v minulosti již opakovaně prokázal, že je jejím platným členem. Svým příkladným postojem v této těžké situaci a zachováním chladné hlavy v rozhodujících okamžicích zabránil značným hmotným škodám a uchránil hodnotu nejvyšší – lidský život.

Karel Chaloupecký, velitel JSDH města Říčany

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena