Podél části Černokostelecké ulice proběhne oprava chodníků a obnova zeleně

25. 3. 2013

V letošním roce město plánuje revitalizaci chodníků a zelených ploch podél části Černokostelecké ulice.

Nejdříve došlo k odstranění starých keřových porostů, poté se opraví chodníky a na závěr proběhne výsadba nové zeleně a výsev trávníku. Nejfrekventovanější místo Říčan tak postupně získá novou oživenou podobu. Projekt zahrnuje rekonstrukci části chodníků v úseku od křižovatky s Lesní ulicí ke křižovatce s Haškovou ulicí po pravé straně ve směru do Prahy.

 „Vizuální dojem z hlavní obchodní třídy není dobrý,“ komentuje opravu starosta Vladimír Kořen /Klidné město/: „Nemáme finance na celkovou rekonstrukci a postupujeme po částech, někde už nám pomohli podnikatelé a další se chystají.“ V souvislosti s opravami dojde i k obnově zeleně podél chodníků. Trávníky a staré živé ploty čeká ozdravení, protože nyní živoří v prosolené půdě.

„Ve  hře  byly  dvě  varianty.  Buď  doplnění  stávajících  keřů, nebo celých ploch zeleně. Z hlediska vzhledu i údržby jsme zvolili  variantu  revitalizaci  celých  ploch,  i  když  je  o  něco dražší než pouhé doplnění zeleně, ale výsledný efekt bude rozhodně hezčí a v dlouhodobém horizontu i levnější,“ doplňuje místostarostka Karla Egidová /ODS/.

 „Ve  výhledech  u  křižovatek  ulic  ústících  v  daném  úseku  do  hlavní  komunikace Černokostelecká  se  vysadí  záhony okrasných trvalek, na křižovatce ulic Spojka a Černokostelecká bude vytvořen nový záhon ve stejném stylu jako ve výhledech,“ řekla Eva Šebková z odboru správy majetku MěÚ Říčany.

Nejprve proběhlo vykácení keřových porostů. Asi po měsíci začne rekonstrukce chodníků a následně se zde vysadí nové keře a oživí trávník. Záhony zde vzniknou kvůli dodržení agrotechnické lhůty pravděpodobně až na podzim. „Celá  akce  začala  odstraněním  keřových  porostů,  které muselo být provedeno do konce období vegetačního klidu,“ upřesňuje Eva Šebková.

Rekonstrukce ani úprava zeleně se nijak nedotkne řidičů projíždějících po této komunikaci. Částečné omezení se bude týkat pouze procházejících chodců a občanů, kteří v této části ulice bydlí.

„Omlouváme se předem místním občanům za snížení komfortu na chodníku v uvedeném úseku Černokostelecké ulice. Doufáme, že práce budou probíhat podle předem stanovaných termínů,“ poznamenává Eva Šebková s tím, že plánované změny přispějí k větší atraktivitě této části města. Výrazně lepších podmínek jak z estetického,  tak dopravního hlediska se tento prostor dočkal již na podzim, kdy komunikace Černokostelecká získala kompletně nový odhlučněný asfaltový povrch.

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena