Podle stanoviska ministerstev je třeba akceptovat původní smlouvy

2. 5. 2021

 

Dne 13. 4. 2021 bylo zveřejněno společné stanovisko ministerstev vnitra, pro místní rozvoj a financí k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu. Převod bytů v budově na Komenského nám. 1910, který jsme v uplynulém roce nejenom na zastupitelstvu řešili, totiž nebyl ojedinělý; ukázalo se, že skutkově a právně podobných případů jsou po celé republice desítky a problém se dotýká desítek až stovek tisíc občanů.

Co plyne ze shora zmíněného stanoviska ministerstev? Především že je potřeba respektovat legitimní očekávání nájemníků. Stanovisko jasně doporučuje uzavřít původní smlouvy, je-li to možné. Pokud už se smlouvy ukázaly být absolutně neplatné – např. rozhodnutím soudu, doporučuje pak uzavření smluv nových, formálně bezvadných a za dodržení požadavků zákona o obcích. Nutné je přitom zásadní zohlednění okolností týkajících se uzavření původní smlouvy, a to i při odůvodnění odchylky při ceně obvyklé. V této souvislosti se ve stanovisku uvádí, že „lze akceptovat odůvodnění jiným důležitým zájmem obce podle § 38 odst. 1 zákona o obcích, spočívajícím v uspokojování bytových potřeb nabyvatele tohoto majetku ve smyslu § 35 odst. 1 zákona o obcích, popř. jeho členů (v případě bytových družstev), kteří po dobu vázanosti dotačních podmínek byli v očekávání naplnění závazku obce k budoucímu zvýhodněnému převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech“.

Znění stanoviska se tak velmi podobá závěrům rozsudku Okresního soudu pro Prahu-východ v říčanské kauze. Velké poděkování také patří skupině advokátů, kteří se ve věci angažovali na straně nájemníků; dovolte mi za všechny zmínit Zuzanu Smítkovou, která vystupovala i v říčanské kauze.

Pociťuji zadostiučinění, že právo a spravedlnost se nakonec ukázaly být na straně nájemníků a zastupitelů hlasujících pro převod bytů.  Věřím, že rozhodnutí v Říčanech pozitivně přispělo k současnému vývoji na republikové úrovni a že jsme snad posloužili jako vzor ostatním obcím.

Adam Polánský, zastupitel (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena