Pojďme do toho SPOLU!

27. 8. 2022

Koncem září od vás my vaši zvolení zástupci dostaneme vysvědčení, jak jsme ve vašich očích obstáli v uplynulém období, ale i jaké jsme si získali sympatie, nebo jak jsme dokázali prodat, co jsme pro naše okolí udělali.

Z opozice je složité cokoliv prosadit a dojednat a mít možnost i řádně o tom informovat, pochlubit se, vysvětlit. Tolik prostoru nedostáváme. Jsem proto rád, že se i přesto nějaké věci povedly, a to především díky mému působení v pozici krajského zastupitele, který se snaží pro kraj a pro náš region získat to nejlepší.

Mimo nové tělocvičny u gymnázia či přípravě výstavby obchvatů se připravuje směna pozemků pod Mlýnským rybníkem, aby se odtud vymístila vozidla údržby. Na Kraji se věnuji především dopravě, problematice vody a sportu, ale podpořilijsme mezi prvními nemalou částkou i skautskou klubovnu a snažil jsem se je přesvědčit, že není nutné ji obnovovat roky. Jsem moc rád, že se jim to povedlo. Stejně jako vznik sportovních center mládeže ragbistů i šachistů.

Co budeme prosazovat, pokud dostaneme příležitost se vrátit do vedení obce? Kromě slušnosti a profesionality se na úřad vrátí i odbornost. Důraz budeme klást především na zlepšení dopravy, posílení infrastruktury i komunikaci s veřejností. Návrat ke komplexnímu a férovému projektovému řízení a týmové spolupráci, kdy občan je na prvním místě, bude samozřejmostí, ostatně to bylo motto naší poslední kampaně.

Chci také připomenout, že za mého působení v pozici předsedy výboru pro územní rozvoj a výstavbu došlo od roku 2010 k nastavení jasných pravidel vedoucích k zásadnímu utlumení výstavby. Tedy opravdu nepodporujeme masivní výstavbu, jak je nám s oblibou podsouváno.

Dopravu je nutné řešit komplexně. Ať už individuální (autem, na kole, koloběžce), nebo hromadnou. Je nutné nabídnout dostatek spojů ve vhodných intervalech i směrech a dostatek parkovacích míst napojených na hromadnou dopravu i služby.

Opravy ulic či budování chodníků v místech, kde dochází ke kolizím chodců a dopravních prostředků jako třeba Nad Bahnivkou nebo ve Verdunské, jsou naší prioritou.

V neposlední řadě chceme zlepšit naše okolí nejen řádnou údržbou ulic i zeleně, ale i koncepční obnovou a rozšiřováním mobiliáře města, především laviček i přístřešků nejen u autobusových zastávek.

Je toho hodně, co se dá v našem krásném městě vylepšit a já smými kolegy jsem připraven udělat maximum, aby se nám tu dobře žilo.

Miloslav Šmolík, krajský a říčanský zastupitel (ODS – SPOLU)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena