Pomoc nemocným s epilepsií

2. 4. 2013

Společnost „E“ podává již 23 let pomocnou ruku lidem s epilepsií i jejich blízkým

Jejím obecným cílem je boření předsudků o epilepsii, zlepšování povědomí o této nemoci a podpora těch, pro něž se stala životní výzvou. Společnost „E“ však též dává šanci, aby si lidé s touto nemocí vytvořili komunitu, která jim poskytne podporu a fajn chvíle. Třeba při setkáních Klubů Společnosti „E“ nebo na letních pobytech.

 

Jedním z pilířů činnosti neziskové organizace, kterou založili v roce 1990 rodiče a přátelé osob s epilepsií, je poradenská činnost ve všech oblastech, které mohou být pro nemocného problematické. Společnost „E“ tak poskytuje odborné sociální poradenství, zprostředkovává konzultace s právníkem a pokrývá samozřejmě i oblast zdravotní, díky své spolupráci s epileptology, neurology, psychology, psychiatry a dalšími specialisty.

 

Zvýšit povědomí o epilepsii a zbavit ji stigmatu

Protože velkým břemenem, možná větším než nemoc samotná, je pro lidi s epilepsií sociální stigma, které s sebou bohužel pořád nese, klade Společnost „E“ velký důraz na informovanost.

 

Zajišťuje vzdělávací a přednáškovou činnost po celé republice. Organizuje celodenní seminář o epilepsii jak pro odborníky, jakými jsou sociální pracovníci, speciální pedagogové, osobní asistenti či asistenti pedagogů, tak pro dospělé i děti s epilepsií, jejich blízké a širokou veřejnost. Jednotlivým organizacím či zařízením vystaví seminář přímo s ohledem na jejich potřeby – „na klíč“.

 

Důležitým kanálem pro šíření informací je dvouměsíčník časopis Aura, který je rozesílán nejen členům Společnosti „E“, ale je též distribuován do neurologických ordinací po celé České republice, do ordinací dětských a obvodních lékařů, do spolupracujících organizací, speciálních škol

 

Kromě toho Společnost „E“ vydává a nabízí informační tiskoviny (se základními informacemi o epilepsii, o první pomoci při záchvatech, ochraně proti úrazům, o psychologické péči či vlivu výživy na lidský organismus nebo s informacemi pro učitele atd.) a informační kartičky o první pomoci v případě křečového (epileptického) záchvatu, a to jak v češtině, tak v angličtině.

 

Dovolená s lékařskou podporou

Stejně důležité jako nabídnout veřejnosti pravdivější obraz o epilepsii je zásadní poskytnout lidem, kteří se s ní vyrovnávají, oporu pro plno hodnotnější zapojení se do společenského života a prostor, aby si vytvořili vlastní přátelské zázemí.

 

I proto pořádá Společnost „E“ letní pobyty, na nichž si jejich účastníci mohou užít přírody, ať už u moře, nebo v Česku, a vychutnat si dovolenou s novými přáteli. Letošní letní menu Společnosti „E“ má tři položky: V týdnu od 17. do 24. srpna mohou lidé s epilepsií vyrazit do krásné přírody u Staré Olešky u Děčína. Pro všechny případy bude k dispozici lékařský dohled, ostatně stejně jako na letním pobytu v chorvatské Bašce Vodě (30. srpna až 8. září). Nabídku poté uzavírá dětský integrovaný tábor, na němž budou o jeho malé účastníky pečovat vedoucí, praktikanti, lékař a případně asistenti, plně obeznámení s jejich lékařským stavem a potřebami od 13. do 23. července.

 

Nabídková listina Společnosti „E“ však pokrývá volnočasové aktivity po celý rok. V provozu jsou její kluby v Brně, Ostravě, Praze a Ústí nad Labem, které nabízejí pestrou škálu kurzů, od výuky angličtiny přes šachy až po kurzy vaření či aranžování. A jejich členové i další v nich vždycky najdou dobrou partu, v níž se mohou svěřit, pochlubit se, zasmát a probrat vše, co jim leží na srdci. A to je něco, co bývá vždy velkou oporou.

 

 

Veškeré informace o činnosti Společnosti „E“ naleznete na tel. čísle 241 722 136, emailové adrese: info@spolecnost-e.cz nebo webových stránkách www.spolecnost-e.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena