Posílení infrastruktury je nutnost!

27. 2. 2020

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS), reakce Vladimír Kořen, starosta města (KM)

 

Na únorovém zastupitelstvu se projednávala úprava rozpočtu na tento rok, tak jsem si dovolil dát pár pozměňovacích návrhů. Bohužel neprošly. Je to škoda, protože zejména letos, kdy bude zahájena další velká a potřebná investice do nové školy, by se mělo dvojnásob pečlivě zvažovat, kam investovat.

Zvlášť, když se předpokládaná cena nákladů na výstavbu školy záhadně zdvojnásobila. Škoda, že město při přípravě projektu prakticky neumožnilo odborníkům ani zastupitelům projekt připomínkovat a nyní v únoru nám jej představilo jako hotovou věc, bez možnosti dalších úprav.

Mrzí mne, že vedení města neklade větší důraz na přípravu dostavby vodovodů včetně posílení jejich kapacity. Pokud se spokojíme s tím, že nám chybí desetitisíce kubíků pitné vody, musíme se rozloučit
i s prezentovanými záměry na výstavbu krajského policejního ředitelství či záměrem zelených střech na budovách, protože ty jen potřebu pitné vody, jak jsem popisoval dříve, zvýší. To se týká i dostavby kanalizace uvnitř města. Navíc budeme ihned po zkapacitnění čistírny stát před problémem její naplněné kapacity.

Jenže my raději investujeme do parku u silnice, nebo vstupní brány do zeleně. Na jednu stranu dáváme 15 miliónů na revitalizaci Marvánku a na druhou stranu nepodpoříme finanční příspěvek dvou miliónů ve prospěch rychlejší výstavby klubovny skautů, která by měla být využívána i pro vzdělávání dětí v rámci školní výuky. Navýšení neprošlo o jeden hlas, kdo sledoval zastupitelstvo ví, kdo hlasoval jako poslední a mohl pomoci tomuto skvělému projektu rychleji na svět.

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

 

Dovolte mi několik vysvětlení za vedení města.

Jednak je dobře, že návrhy pana M.Šmolíka nebyly přijaty. Byly formulovány a prezentovány narychlo, ne-
reálně a naprosto zmateně.

Přišel s návrhem na uvolnění dvou milionů na výstavbu vodovodu a nebyl schopný říct, který konkrétní vodovod má na mysli. Vodovody stavíme a financujeme. Peníze uvolňujeme při schválení konkrétního investičního záměru na zaplacení projektantů a pak ve chvíli stavebního povolení na zaplacení stavby. Tedy ve chvíli, kdy je jasné, že penězi skutečně zaplatíme. Jen tak vytvořit číslo v rozpočtu bez konkrétního využití je prázdná politická proklamace bez obrysu a přesného cíle. Nyní pracujeme na realizaci několika zásadních vodohospodářských staveb. Hlavní je nový přivaděč pro Říčany.

Stejné je to se skautskou klubovnou. Se skauty jsme v úzkém kontaktu, v rozpočtu už jsou dva miliony korun. A osobně jsem deklaroval další podporu v průběhu stavby. Při hlasování jsem dostal informaci, že teď není vůbec jisté, kolik skauti stačí v průběhu roku prostavět. Proto jsem právě svým hlasem rozhodl zatím další peníze neuvolňovat. Návrh byl syrový, demonstrativní, M.Šmolík jej nepodpořil žádnou věrohodnou argumentací. Se skauty, zejména T. Rajtorou, jednám často a ve chvíli, kdy požádají město o další podporu, rád pomohu. A vím, že zastupitelé Klidného města návrh podpoří.

Vrcholem podprůměrného politikaření M. Šmolíka jsou zavádějící informace o přípravě ZŠ Komenského náměstí:

• o změně ceny IZ v reakci na zdražení na stavebním trhu rozhodli zastupitelé už v roce 2018, žádná záhada

• každý ze zastupitelů se mohl několik let účastnit pracovních jednání, stačil zájem

• nabídli jsme účast třeba v pracovní skupině, z opozice se jí nejvíc účastnil pan K. Horn, M. Šmolík vůbec

Je těsně před finálním vyhlášením soutěže na stavební firmu. Zastupitelé si mohli virtuálně projít celou školu, což umožňuje perfektní počítačový model. To, že také na této prezentací pan Šmolík chyběl, neznamená, že by nikoho nezajímal jeho názor. Vypovídá to o tom, že jeho osobně vůbec nezajímá debata o škole s těmi nejdůležitějšími, tedy projektanty. Jde mu jen o chytračení a veřejné řeči ve stylu brouka Pytlíka: „Všechno znám, všechno vím. To jste se mě měli zeptat.“

Vladimír Kořen, starosta města (KM)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena