Potěmkinova tribuna

28. 4. 2017

Názor Tomáš Kořán, reakce David Michalicka, radní

Jsem rád, že pan starosta cítil potřebu reagovat na můj článek v Buldogu, který se týkal žalostného stavu fotbalové tribuny v Říčanech. Sice mě malinko znepokojuje nepokrytě otevřený tón odsuzující skutečnost, že vůbec existuje nějaká opozice (rozuměj ODS), která si dovolila rozhodit článek do schránek našeho klidného města a tím vedení města komplikuje život a to tak nemá tolik potřebný klid na práci… Možná by však neškodilo před tou prací trošku popřemýšlet.

Ano, já jsem ve svém příspěvku popsal fotbalovou tribunu, jako nesmírnou ostudu Říčan, kdy se například hostující hráči v provlhlých plesnivých šatnách raději ani nesprchují a jedou hned po zápase zpocení domů, ale vnímavý čtenář si všiml, že hlavní problém vidím zejména v přístupu a nastavení priorit stávajícího vedení radnice. Skutečnost, že se místo tolik potřebné a opomíjené opravy zchátralé fotbalové tribuny vynakládají peníze na jiné, dle mého názoru, méně potřebné investice, může být otázkou priorit (ochoz s odkrytím věžních hodin, případně chov zubrů jako prioritu fakt nevidím…). Ale že se místo zmiňované rekonstrukce staví nový plot kolem starého stadionu je již na pováženou. A pokud vezmu v úvahu skutečnost, že se navíc v rámci komplexní potěmkiády opatřila stará, vlhká a neodizolovaná zadní zeď tribuny novou fasádou, která za chvilku zase opadá, lze hovořit o vyloženě vyhozených penězích a péči velmi nezodpovědného hospodáře. Jediné, co bych mohl ocenit, je vkusná modrá barva, kterou byla nová fasáda opatřena. Modrá je totiž dobrá. :) Pokud by však barvy říčanského fotbalu nebyly černá a bílá…

Ono o fotbale, potažmo tom říčanském, toho skutečně pan starosta (případně jeho poradci) mnoho neví. To jediné jej snad může omluvit, pokud s despektem hovoří o jakýchsi blíže nespecifikovaných snahách tatínků či úrovni říčanského fotbalu obecně – kluby nabízené jako srovnání, „kteří hrají ČFL“ většinou vůbec mládežnická mužstva nemají. V FK Říčany je zhruba 200 aktivních dětí a mládeže do 18 let. To je pane tatínků, maminek, dědečků.

Že se plot staví až naposled, ví každý stavebník. Stejně tak nemusím být kovaný vodohospodář, abych věděl, že pokud chci odbahnit kaskádu rybníků, je lepší začít od toho nejvýše položeného…

Komplexní řešení není sprosté sousloví a občas je vhodné přemýšlet prostým selským rozumem a ten pronikavý mediální mozek trošku upozadit.

S úctou Tomáš Kořán

 

 

Potěmkinova tribuna – opravdu?

Předem souhlasím s kolegou Kořánem, že opozice je pro fungování města důležitá a potřebná. Stejně tak je normální, že se liší naše názory na priority. Koneckonců volby jsou od toho, aby si občané vybrali, které priority jsou jim bližší.

Rád bych ale uvedl na pravou míru některá tvrzení z článku, kde se autor, podle mého názoru, dopustil zavádějících nepřesností.

1) Zbytečná investice do nového plotu? Oplocení nahrazuje zeď v havarijním stavu, ze které opadávala na chodník nejen omítka. Toto byla ostuda města. Navíc se v rámci stavby odstraní i nepěkný vlnitý plech mezi sportovní halou a ulicí Široká. A mimochodem – záměr výměny oplocení fotbalového areálu je starý mnoho let a v roce 2014 pro tuto akci hlasovali oba zástupci ODS.

2) Mělo se začít vlhkou zdí tribuny? Ano, a také se tím začalo. Izolace proti vlhkosti, která vzlínala do zdiva zadní stěny tribuny, byla provedena a byla od začátku součástí projektu. Omítka tedy neopadá.

3) Nedůstojné zázemí fotbalistů v kabinách? Pravda, sprchy v šatnách něco pamatují. Je to ale vizitka hlavně těch, kdo je užívají. Jiné sportovní kluby, které též hospodaří na majetku města, si podobné modernizace areálu řeší většinou ve vlastní režii, případně z grantů. Navrhuji, aby fotbalisté postupovali podobně jako ragbisté po požáru svých šaten, tedy převzali iniciativu při přípravě projektu a sehnali část potřebných prostředků.

4) Hodiny, rybníky? Zpřístupnění hodinového stroje tvoří odhadem 0,5 % nákladů z investice, která řeší zejména havarijní stav střechy nad knihovnou, kam zatéká. A že by bylo lepší odbahňovat rybníky v jiném pořadí? Určitě ano. Jenže zasvěcení vědí, že třeba rybníky nad Marvánkem leží na soukromých pozemcích, takže kdybychom čekali na potřebná povolení nebo dotace, neudělali bychom dodnes nic.

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena