Potlesk pro pamětníky, žáky a jejich pedagogy

30. 6. 2023

Koncertní sál říčanské Staré radnice se stal v pátek 2. června místem setkávání. Žáci zapojení do projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů se opět potkali s pamětníky. Byli tu rodiče, učitelé, zástupci obcí a další hosté, kteří fandí dialogu mezi generacemi a zaznamenávání místní historie.

Pět žákovských týmů z Říčanska se na půl roku stalo rozhlasovými a filmovými dokumentaristy. Dívky a chlapci ze 7. až 9. ročníku základních škol natočili životní příběh pamětníka ze svého okolí a zpracovali jej tak, aby mohl být publikován na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz. Dokázali, že umějí pracovat v týmu a plánovat si svou práci v průběhu delšího časového období. Zpracovali velké množství informací ze života pamětníka do ucelené reportáže. To vše za podpory svých učitelů, kteří týmy vedli.

Při slavnostní závěrečné prezentaci na Staré radnici týmy představily pamětnické příběhy před publikem a poděkovaly pamětníkům za vstřícnost, se kterou jim svěřili své celoživotní vzpomínky. Byli mezi nimi také Oldřich Schreiber, který zažil válku v Říčanech jako kluk z napůl židovské rodiny, Marie Wrightová, která jako malá bydlela v dnes už neexistujícím Bartošově automatickém parním mlýně a osud ji zavál do Velké Británie a do Holandska, nebo Miloš Macinauer, který žákům vyprávěl zážitky z květnových dní roku 1945 v Radošovicích.

Odborná porota ve složení novinářka Soňa Jindrová, pedagožka Zuzana Zmrhalová a historik Radek Holodňák pak týmům poskytla zpětnou vazbu, jak se jim podařilo příběhy předat dál.

V nesoutěžním projektu dostaly všechny týmy odměnu – mimo jiné dárky od města Říčany, obce Strančice a Muzea Říčany. Cukrářský salon ze Široké ulice v Říčanech věnoval žákům poukázky na zmrzlinu. Po skončení oficiální části programu si mohli účastníci slavnostního odpoledne pochutnat na moravských koláčích z nedalekého pekařství Slunečnice. Výstavní panely s portréty pamětníků byly k vidění nejen během slavnosti; nyní je najdete v prvním patře Městského úřadu v Říčanech na Komenského náměstí.

Děkujeme městu Říčany, obci Kunice a obci Strančice, že projekt finančně podpořily. Díky patří také dárcům odměn pro děti a ZUŠ Říčany za pomoc s přípravou prostoru pro prezentaci. Těšíme se na pokračování projektu v dalším školním roce.

 

Renata Skalošová, místní koordinátorka projektu

Potlesk pro pět žákovských týmů z pěti základních škol na Říčansku.Poděkování patřilo pedagogům i říčanské místostarostce Haně Špačkové, která tento projekt na Říčansku od jeho počátků v roce 2018 podporuje.Oldřichu Schreiberovi děkuje tým z 3. ZŠ U Říčanského lesa Říčany.Prezentací provázel Václav Kuba, moderátor Českého rozhlasu Pohoda.Pamětníkem týmu z 2. ZŠ Bezručova Říčany byl Miloš Macinauer.Tým z 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany představil příběh Marie Wrightové.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena