Pozor, chodník!

30. 11. 2018

Názor - Josef Kubec; Reakce - Dominik Landkammer, oddělení investic

 

Vracím se ještě k říjnovému vydání Kurýru, kde v rubrice Názory byl uveřejněn příspěvek p. Tomáše Vítka „Co bych Říčanům přál“. S obsahem nelze jinak než souhlasit, zvláště s pohledem autora na veřejný prostor. Ulice a chodníky nám totiž slouží každým dnem. A všichni máme stejná práva k užívání těchto míst, mladí i staří, v létě i v zimě. Všichni platíme daně.

V posledních letech se v několika ulicích chodníky dláždily, jistě s nemalými investičními náklady. Na některých místech (a není jich málo) je však dílo provedeno z principu nesprávně. Z pohledu mé celoživotní praxe geodeta a stavebního technika je pro mne záhadou, koho a proč napadla myšlenka přizpůsobovat někde dlažbu výškovým poměrům vchodů a vjezdů u nemovitostí a nerespektovat standard pro pěší. Výsledkem je porušení podélné nivelety a náklon v příčném profilu. Chodník je přece zásadně určen k bezpečné lidské chůzi a vzniklé šikmé plochy k tomu rozhodně nepřispívají. Zvláště neposlouží seniorům v zimním čase.

Abych se přiznal, jsem z toho poněkud zmatený. Jako důchodce žiji přece jen už řadu roků mimo profesní dění, než abych si to uměl vysvětlit. Je dost možné, že se začínají prosazovat jakési nové trendy ve stavebnictví, či co já vím. Inu, nová doba. Vysvětlení by ale měl podat stavební úřad, který je i orgánem státního stav. dohledu. A jelikož rozvlněné chodníky nepřidávají městu ani na kráse, tak co na to zastupitelstvo a pan starosta?

Na závěr se mi na mysl vnucuje jedna všetečná otázka - ale tu si ponechám zatím pro sebe. Ačkoliv chytrého to stejně napadne.

Josef Kubec

 

Při rekonstrukcích stávajících i výstavbě nových chodníků je třeba vzít v úvahu mnoho souvislostí. Chodníky kromě pohodlné chůze a snadné údržby musí rovněž splňovat nejen požadavky příslušných technických norem, ale také zajistit připojení všech stávajících i nových vjezdů a vstupů do domů a zahrad, což je ve většině případů i podmínkou územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. V případě většího podélného nebo příčného sklonu komunikace je zejm. napojení vjezdů technicky velmi náročným detailem. Podlahy garáží či parkovací místa na soukromých pozemcích bývají většinou v rovině a návaznost na ulici ve svahu vyžaduje napojení různě zakřivenými plochami, aby při vjezdu automobilů nedocházelo k poškozování jejich podvozků. Rovněž v případech, kdy je úroveň vjezdu výrazně nad či pod niveletou komunikace, je třeba nalézt rozumný kompromis mezi komfortem chodců a funkčností vjezdu.

Město jako investor oprav a rekonstrukcí se snaží v maximální možné míře o dodržení všech stavebních předpisů tak, aby chodník plnil všechny požadované funkce s co největší mírou komfortu pro své uživatele. Bez nadsázky lze říci, že v komplikovaných případech se každý vjezd řeší individuálně se stavební firmou, odpovědným pracovníkem města, technickým dozorem stavby a samozřejmě uživatelem nemovitosti. V krajních případech dochází ve spolupráci s majiteli i např. k úpravě prahu vjezdu a přesazení vjezdových vrat na soukromé pozemky, je-li to technicky možné. Jsou však i situace, kdy např. podlahu garáže upravit nelze, a zde pak nezbývá než přizpůsobit sklon chodníku.

Dominik Landkammer,

oddělení investic

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena