PRAVIDLA PŘEKVAPTE ŘÍČANY

31. 1. 2024

8. ročník participativního rozpočtování

Od února 2024 se mohou občané Říčan již po osmé podílet na chodu města! Možná právě vy máte nápad, který zaujme další lidi. Chcete ve svém okolí něco vylepšit, vybudovat, zasadit nebo opravit? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do 8. ročníku participativního rozpočtování a získejte pro svoje náměty podporu mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně.

 1. Celkový rozpočet je 5 milionů Kč.
 • velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu od 500 tisíc do 2 milionů Kč;
 • malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu do 500 tisíc Kč;

První dva projekty z obou kategorií budou financované z rozpočtu města.

 1. Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech.
 2. Projekt musí být veřejně prospěšný a realizovaný na pozemku majetku města.

Může to být úprava parku, hřiště, sportoviště, relaxační a volnočasový prostor, umělecké dílo apod. Nebo opatření na ochranu životního prostředí, pomoc skupině obyvatel, obnova historického místa, obnova/oprava/výstavba nových cest, chodníků… Je to na vás, kam půjde část investičního rozpočtu města. Majetek města lze zjistit na webu https://ricany.gepro.cz, stačí zaškrtnout políčko „majetek obce“ a ten se na mapě zbarví do oranžové.

 1. Každý návrh musí obsahovat:
 • název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice);
 • odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat);
 • detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu vizualizace, typy navrhovaných prvků apod.);
 • předběžnou finanční kalkulaci, do rozpočtu musí být zahrnuty také všechny související náklady; například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let).

Harmonogram

 • Podávání návrhů od 1. února do 10. března 2024

Každý navrhovatel může podat maximálně tři návrhy písemnou formou v tomto termínu. Je možné znovu přihlásit záměr, který v předchozích ročnících nezvítězil. Forma podání: online (vyplnit online formulář na adrese www.prekvaptericany.cz, e-mailem na ridim@ricany.cz), osobně v Infocentru na Masarykově náměstí (přinést vyplněný formulář z Kurýru).

 

 • Hodnocení návrhů (únor–duben 2024)

Návrhy projektů budou předány k technické analýze příslušným odborům radnice v pořadí, ve kterém přijdou. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Drobné a dílčí úpravy budou s autory návrhů řešit koordinátorka PB či pracovníci radnice. Poradí jim, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

 

 • Povinnost prezentovat každý návrh na jednom ze čtyřech veřejných setkání (duben 2024)

Po představení návrhů budou přítomní diskutovat. V případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné spojit je v jeden, to bude v kompetenci koordinátorky PB po dohodě obou navrhovatelů. Není možné podat dvě varianty stejného projektu („mini a maxi“), byť od dvou různých navrhovatelů. V dubnu by již měla být u většiny projektů posouzená realizovatelnost.

 

Čtyři veřejná setkání se uskuteční v dubnu 2024, vždy od 18.30 hod.:

St 15. 4. KC Labuť / předsálí                      Po 22. 4. Restaurace Na Rychtě

St 17. 4. Restaurace Jureček                      St 24. 4. Oáza / konferenční centrum

 

 • Kampaň navrhovatelů (květen 2024)

Všichni autoři schválených projektů až do data hlasování mohou prezentovat své náměty nejrůznější formou propagace, od letáků přes online reklamu či video po osobní představení návrhu veřejnosti. Dostanou k dispozici půl strany v dubnovém nebo květnovém čísle říčanského Kurýru.

 

 • Hlasování od 1. 6. do 16. 6. 2024

Občané Říčan mohou hlasovat bez registrace na platformy Portál občana města Říčany, registrovaní v Řídím Říčany prostřednictvím zvacího e-mailu. Hlasovat bude možno i osobně v Infocentru na Masarykově náměstí prostřednictvím tabletu. Hlasovací platforma umožňuje volbu kladných i záporných hlasů, v každé kategorii zvítězí dva projekty s největším počtem kladných hlasů. Výsledky budou zveřejněny na webu města po sečtení hlasů.

 

 • Realizace vítězných návrhů začne v létě 2024

O stavu realizace budou občané dostávat průběžné informace. Pokud mají hlasující zájem a požádají o to po konci hlasování, mohou obdržet informace cíleně e-mailem. Ostatní najdou informace na webu, na facebookovém profilu města a v říčanském Kurýru.

 

Kontakt: Adéla Ambrožová, koordinátorka participace, adela.ambrozova@ricany.cz.

Přílohy:

Leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_2024.pdf (7868 kB)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena