Právní kroky města musí vést správným směrem

27. 8. 2022

V červenci Krajský soud v Praze rozhodl svými dvěma rozsudky o zrušení rozhodnutí krajského úřadu, kterými byly v únoru tohoto roku zrušeny opatření obecné povahy regulující systém Parkuj dobře v Říčanech. Dostali jsme se tak do značně nepřehledné situace – daná opatření obecné povahy vydaná městem formálně opět nabyla platnosti, v mezidobí však byly upraveny některé dílčí části systému – např. ceník. O zamotanosti celé věci svědčí i konstatování soudu, že v novém řízení bude muset kraj nejdříve vyřešit otázku, zda jedno z opatření města již nepozbylo zcela nebo částečně platnosti.

Je nutné zmínit, že dané rozsudky krajského soudu nelze interpretovat tak, že by aprobovaly postup města při zavádění původního parkovacího systému. Touto otázkou se totiž soud vůbec nezabýval – rozhodnutí kraje bylo zrušeno výhradně z procesních důvodů. 

Město v současnosti původní parkovací systém nevymáhá a avizuje spuštění zjednodušeného parkovacího systému na podzim. Pak se ovšem lze tázat, zda bylo opravdu nutné vést řízení u soudu a hradit náklady právního zastoupení advokátem JUDr. Tomášem Sokolem, jestliže město po pro sebe příznivém výroku, kterého se správní žalobou domáhalo (zrušení rozhodnutí kraje), tvrdí, že se na věci nic nemění, jelikož stejně chystá nový systém.

Podobná situace nastala v případě převodu bytů na Komenského náměstí, kdy město vynaložilo stovky tisíc za právní služby poskytnuté JUDr. Janou Zwyrtek Hamplovou, kdy nakonec město rozhodlo navzdory jejím doporučením o provedení převodu. Že se jednalo o správný postup, jak jsme ve Změně pro Říčany tvrdili od počátku, se následně ukázalo v judikatuře soudů, společném stanovisku 3 ministerstev, jakož i ve stejném postupu dalších obcí v ČR (např. Liberec). I proto jsme rádi, že se nám tehdy podařilo přesvědčit alespoň dva zastupitele Klidného města, aby také hlasovali ve prospěch převodu – společně s námi, celou opozicí. Rozumíme, že nastíněné právní problémy nejsou jednoduché, nadto právní názory na ně se mohou různit. O to větší pozornost je ovšem potřeba jim věnovat. To jako Změna pro Říčany nabízíme – máme v týmu celkem tři zkušené právníky a nadto předsedkyni kontrolního výboru.

Zastupitelé Změna pro Říčany – STAN

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena