Prázdninové uzávěry Černokostelecké

1. 9. 2017

Reakce - Jaroslav Richter, reakce - Václav Řezáč, vedoucí Městské policie

V sobotu dne 5. 7. 2017 probíhala jedna z uzávěr na Černokostelecké ulici. Ulice Akátová, Borová a Dubová měly na výjezdu na Černokosteleckou osazeny značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel v obou směrech. Každý řidič, který v tyto dny vyjíždel na Černokosteleckou, tedy porušil tento zákaz. Z toho ulice Akátová a Borová jsou ulicemi slepými a nemají jinou možnost vyjetí na veřejnou komunikaci. Dále tyto ulice nebyly osazeny světly či pracovníkem s praporkem, a tak každý, kdo vjížděl na hlavní silnici, nevěděl, kterým směrem má zelenou a kam tedy může jet, bez toho, aniž by nejel proti autům, která mají zelenou. Zmíněný den jsem projíždel ulicí Dukelskou na Černokosteleckou, kde byl začátek uzávěry směrem na Kostelec se semaforem v kleci, přes kterou nebyl semafor z boku proti sluníčku ani videt, natož aby bylo vidět, jaké světlo svítí. Protože mimořádně žádné auto směrem od Prahy nezatarasilo vjezd do křižovatky a z druhé strany od Kostelce auta stála cca. 300 metrů, rozhodl jsem se cca. 10 metrů do ulice Akátové projet. Nikoho jsem nemohl omezit ani ohrozit. To se však nelíbilo strážníkům městské policie Říčany, kteří na podobnou příležitost čekali, a dojeli mě do ulice Akátová, kde mě požádali bez dalšího o OP, ŘP a TP. Po nechutných tahanicích, zda musím občanský průkaz předložit či nikoli, byl sepsán zápis o přestupku. Zároveň jsem je upozornil na špatné značení, viditelnost semaforu a nemožnost bez ohrožení vyjet z ulice. Odpověděli mě, že to není jejich starost. Nelenil jsem a došel jsem si pro fotoaparát a stoupl jsem si přesně na místo v křižovatce ulice Dukelská a Černokostelecké u semaforu a čekal jsem, až bude vozidlo MPŘ vyjíždět z ulice Akátová. To se za chvíli skutečně stalo. Tím porušili zákazovou značku a zároveň vjeli do směru do Prahy, který měl v té době zelenou. Tím spáchali stejný přestupek jako já.

Mám za to, že MP nemáme pro to, aby šikanovala občany města, natož seniory. Nechci zde rozvádět, co vše by MP měla dělat a co ne, jisté je však jedno, buď je špatné vedení anebo strážníci. Myslím si, že se z MPŘ stala represivní složka a nikoli organizace, která by nám měla zlepšovat život ve měste.

Zároveň nežádám nic jiného než spravedlnost, a to nahlášení strážníka pro přestupek jízdy na červenou bez ohledu na to, zda jak se vymlouvá, měl zapnuté výstražné světlo (fota prokazují, že neměl). I v případě, že je měl zapnuté, tak neoprávněně, protože následně zastavil v ulici Dukelská. Celá událost, by měla být zachycena kamerou se záznamovým zařízením v autě strážníků. Záznam mi byl odmítnut shlédnout a poslechnout. Fotodokumentaci na požádání předložím.

Jaroslav Richter

 

Hlídka Městské policie Říčany vykonávala standardní službu, kdy v křižovatce zaznamenala vozidlo, jehož řidič nerespektoval signál S1a - s červeným světlem „stůj“ na světelném signalizační zařízení (semaforu) s tříbarevnou soustavou s plnými signály. Hlídka MP vozidlo dojela a s řidičem projednala dopravní přestupek na místě. Vzhledem k tomu, že řidič s přestupkem nesouhlasil, celá věc byla oznámena příslušnému orgánu k projednání. Během události hlídka městské policie v souladu se zákonem o silničním provozu č. 361/2000 Sb., použila zvláštní výstražné světlo modré barvy. Prověřením události nebylo shledáno pochybení hlídky strážníku, naopak strážníci se chovali velmi profesionálně, v souladu se zákonem, a to v situaci kdy řidič vůči hlídce vystupoval velmi emotivně a navíc odmítal na zákonné výzvy strážníků prokázat svoji totožnost. V daném případě mohli strážníci využít oprávnění předvedení k prokázání totožnosti, a to i za použití donucovacích prostředků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu vyššího věku, která jednala emotivně a mohlo tak dojít k ohrožení jejího zdraví, strážníci ustoupili od předvedení k prokázání totožnosti, přičemž strpěli slovní ataky až do příjezdu hlídky Policie ČR, která byla na místo přivolána a které rovněž řidič odmítal prokázat totožnost. Neuposlechnutí výzvy strážníka/policisty (v tomto případě k prokázání totožnosti) je přestupkem, které je rovněž předmětem výše uvedeného oznámení o přestupku. Nerespektování signálu s červeným světlem „stůj“ na semaforu je závažným přestupkem, kdy může dojít k ohrožení účastníků silničního provozu. Závěrem, pokud svítí sluníčko a znemožňuje výhled, je povinností řidiče podívat se tak, aby měl jistotu, že může jet, pokud svítí zelený signál „volno“, tak, aby neohrozil účastníky silničního provozu. Ve věci nahlášení strážníka, zda spáchal, nebo nespáchal vámi uváděný přestupek, můžete oznámit formou podání vysvětlení, na kterékoliv úřadovně Policie ČR, nebo u příslušného orgánu obce.

Václav Řezáč,

vedoucí Městské policie

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena